Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Aanvragen en formulieren

Als uw situatie op het gebied van sociale zekerheid meer dan een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland betreft, dan kunnen de volgende praktische tips u helpen bij uw aanvragen.

Draagbare documenten

  • De meeste gegevens worden rechtstreeks uitgewisseld tussen de instanties voor sociale zekerheid. In bepaalde gevallen hebt u echter een 'draagbaar document' (voorheen een E-formulier genoemd) nodig om uw situatie te bewijzen wanneer u verhuist. Meer informatie over 'draagbare documenten' vindt u onder onze veelgestelde vragen.
  • Een draagbaar document wordt gewoonlijk op aanvraag door uw instantie voor sociale zekerheid afgegeven. U vraagt dit best aan voordat u vertrekt. Als u dat echter niet hebt gedaan, dan zal de instantie in het land waarnaar u verhuist de nodige gegevens rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar opvragen.
    Zoek een contactorgaan in onze lijst

Termijnen

Wanneer u met socialezekerheidsstelsels van meerdere landen te maken hebt, kan het moeilijk zijn om in een bepaald land een aanvraag binnen de vereiste termijn in te dienen. Volgens de EU-regels mag u uw aanvraag binnen dezelfde termijn bij de overeenkomstige instantie of de overeenkomstige rechtbank van een ander land indienen (waar u verblijft of woont bijvoorbeeld), als u daar verzekerd bent geweest. Uw aanvraag wordt dan doorgestuurd naar de bevoegde instantie.

Talen

U mag uw aanvragen, brieven en certificaten voorleggen in uw moedertaal, als dit een van de officiële talen van de EU is, wanneer u dat nodig of gepast vindt. Dit kan de beslissing over uw aanvraag vertragen, maar kan u helpen uzelf duidelijk uit te drukken en misverstanden te voorkomen.

Meer informatie

Raadpleeg onze veelgestelde vragen voor meer informatie. 

Hebt u nog hulp nodig?

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Vraag inlichtingen bij Europe Direct. (00800 6 7 8 9 10 11)
Los problemen met een nationale overheid op (SOLVIT).
Vraag juridisch advies bij Uw Europa – Advies

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen