Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Podání žádosti o průkaz

Jak můžete průkaz získat?

O průkaz můžete požádat svoji zdravotní pojišťovnu, a to v zemi, kde jste pojištěni. Ta odpovídá za vaše náklady na lékařskou péči.

Kdo může požívat výhod průkazu?

Nárok na vydání průkazu vám vzniká, pokud jste pojištěnci některého ze státních systémů sociální péče jednoho z členských států Evropské unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska nebo Švýcarska. Každý člen rodiny musí mít při cestách svůj vlastní průkaz.

Lidé z nečlenských zemí, kteří legálně pobývají v EU a vztahuje se na ně systém státního sociálního pojištění, mají na tento průkaz rovněž nárok. Státní příslušníci nečlenských zemí nicméně nemohou evropský průkaz zdravotního pojištění využít ke zdravotnímu ošetření v Dánsku, na Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku a Švýcarsku.

Jaké je období platnosti průkazu?

Délka platnosti se v jednotlivých zemích liší a doporučuje se ověřit si ji v okamžiku, kdy si u svého domovského orgánu zdravotní péče podáváte žádost o průkaz.

Jaké kroky můžete podniknout, pokud vám vnitrostátní orgán odmítne vydat evropský průkaz zdravotního pojištění?

Pokud požádáte o Evropský průkaz zdravotního pojištění, domovský orgán je povinen vám jej vydat, případně, není-li průkaz ihned k dispozici, je povinen vystavit provizorní náhradní průkaz. Pokud tak neučiní, má vám být zajištěna možnost odvolání.

Pokud si nejste jisti, jaká se na vás vztahují práva, nebo potřebujete informace o tom, jak právo na evropský průkaz zdravotního pojištění vymáhat u  vnitrostátních orgánů vaší země, můžete se obrátit na službu Vaše Evropa – poradenství.

Jaké kroky můžete podniknout, pokud vám evropský průkaz zdravotního pojištění  neuznají v zahraničí?

Pokud vám evropský průkaz zdravotního pojištění odmítnou uznat orgány kterékoli země EU – nebo Islandu, Lichtenštejnska, Norska či Švýcarska – můžete svou domácí pojišťovnu požádat, aby daného lékaře nebo nemocniční zařízení v zahraničí kontaktovala.

Pokud se jim váš problém nepodaří vyřešit, můžete požádat o pomoc SOLVIT.

Vnitrostátní informace a kontakty

Kliknutím na vlajku se dozvíte, jak v příslušné zemi zažádat o vydání evropského průkazu zdravotního pojištění.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku