Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Pieteikšanās un kartes saņemšana

Kā saņemt karti?

Karti var saņemt, sazinoties ar veselības apdrošināšanas iestādi, kur esat apdrošināts un kura līdz ar to atbild par jūsu veselības aprūpes izmaksu segšanu.

Kas var izmantot karti?

Jums ir tiesības uz karti, ja esat apdrošināts vai uz Jums attiecas valsts sociālā nodrošinājuma sistēma jebkurā Eiropas Savienības dalībvalstī, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē. Katram ceļojošam ģimenes loceklim vajadzīga sava karte.

Tiesības saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti ir arī tiem cilvēkiem no ārpussavienības valstīm, kuri legāli dzīvo ES un ir iekļauti kādas valsts sociālās apdrošināšanas sistēmā. Tomēr ārpussavienības valstu pilsoņi šo karti nevar izmantot, lai saņemtu medicīnisku aprūpi Dānijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē.

Kāds ir kartes derīguma laiks?

Katrā valstī tas ir atšķirīgs, un to vislabāk pārbaudīt, kad vērsīsieties pēc kartes savas valsts veselības aprūpes iestādē.

Kādas jums ir iespējas rīkoties, ja veselības apdrošināšanas iestāde jūsu valstī atsaka Eiropas veselības apdrošināšanas kartes izsniegšanu?

Ja Jūs pieprasāt Eiropas veselības apdrošināšanas karti, Jūsu valsts iestādei Jums jāizsniedz vai nu šī karte, vai arī pagaidu apliecība, ja karte nav tūlīt pieejama. Ja iestāde to neizdara, jums ir tiesības iesniegt sūdzību.

Ja neesat pārliecināts par savām tiesībām vai jums vajadzīga informācija, kā panākt, lai jūsu valsts iestādes ievērotu jūsu tiesības saņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti, varat sazināties ar dienestu “Tavs Eiropas padomdevējs”.

Ko darīt, ja jūsu Eiropas veselības apdrošināšanas karti neatzīst ārzemēs?

Ja jūsu karti neatzīst kādas ES valsts (vai Īslandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas un Šveices) iestādes, varat pieprasīt, lai jūsu mītnes valsts veselības apdrošinātājs sazinātos ar ārzemju ārstu vai slimnīcu.

Ja problēmu neizdodas atrisināt šādi, varat aicināt palīgā SOLVIT.

Informāciju par dalībvalstīm un kontaktinformācijas

Noklikšķiniet uz karodziņa, lai noskaidrotu, kā pieteikties Eiropas veselības apdrošināšanas kartei ...

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: