Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Eiropas veselības apdrošināšanas karte

Kas ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte?

Tā ir karte, ko izsniedz bez maksas un kuru uzrādot jums ir pieejama valsts nodrošinātā veselības aprūpe, kad īslaicīgi uzturaties kādā citā no Eiropas Savienības 27 dalībvalstīm, Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā vai Šveicē, saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem un izmaksām kā attiecīgajā valstī apdrošinātajām personām (atsevišķās valstīs — bez maksas). Tas attiecas, piemēram, arī uz palīdzību, ko sniedz saistībā ar hroniskām vai jau esošām slimībām, kā arī palīdzību saistībā ar grūtniecību un dzemdībām.

Karti izsniedz katras valsts veselības apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējs.

Svarīgi! Eiropas veselības apdrošināšanas karte

  • neaizstāj ceļojuma apdrošināšanu. Tā neattiecas uz veselības aprūpes pakalpojumiem privātpraksēs un nesedz tādas izmaksas kā lidmašīnas biļetes cenu, kas jāmaksā, lai atgrieztos mītnes valstī, vai zaudējumus, kas saistīti ar pazaudētu vai nozagtu īpašumu;
  • šo karti nevar izmantot gadījumos, kad medicīniskās aprūpes saņemšana ārzemēs ir jau iepriekš plānota (izmaksas netiks kompensētas);
  • nenodrošina bezmaksas pakalpojumus. Katras valsts veselības aprūpes sistēmai ir savas īpatnības. Pakalpojumi, ko dzimtenē saņemat par velti, iespējams, citā valstī ir par maksu.

Zināšanai: ja atstājat ierasto dzīvesvietas valsti un pārceļaties uz dzīvi citā valstī, lai reģistrētos un varētu saņemt veselības aprūpes pakalpojumus jūsu jaunajā dzīvesvietas valstī, jums ir jāizmanto S1 veidlapa, nevis Eiropas veselības apdrošināšanas karte.

Ieteikt šo lapu: