Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa ravikindlustuskaart

Mis on Euroopa ravikindlustuskaart?

See tasuta väljastatav kaart annab teile juurdepääsu meditsiiniliselt näidustatud riiklikele tervishoiuteenustele, kui viibite ajutiselt mõnes ELi liikmesriigis (27), Islandil, Liechtensteinis, Norras või Šveitsis, samadel tingimustel ja sama tasu eest (mõnedes riikides tasuta) nagu asjaomases riigis kindlustatud isikutele. Euroopa ravikindlustuskaardiga hõlmatud hüvitiste hulka kuuluvad muu hulgas näiteks hüvitised, mida antakse seoses krooniliste või olemasolevate haigustega ning samuti seoses raseduse ja sünnitusega.

Kaarte väljastab riiklik ravikindlustuse pakkuja.

NB! Euroopa ravikindlustuskaart:

  • ei asenda reisikindlustust. See kaart ei hõlma erameditsiini ega korva kulusid, nt tagasilendu kodumaale või kaotatud/varastatud pagasit,
  • ei kata teie kulusid, kui teie reisi otsene eesmärk on saada arstiabi,
  • ei taga tasuta teenuseid. Kuna riikide tervishoiusüsteemid on erinevad, ei pruugi kodumaal tasuta osutatavad teenused olla tasuta mõnes muus riigis.

Märkus: kui teie alaliseks elukohaks saab mõni teine riik, siis peate oma uues elukohariigis meditsiiniteenuste saamiseks end registreerima S1-vormi alusel ning mitte kasutama Euroopa ravikindlustuskaarti.

Jaga seda lehte