Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

An Cárta Eorpach um Árachas Sláinte

Cad is Cárta Eorpach um Árachas Sláinte ann?

Is cárta saor is aisce é a thugann rochtain duit ar chúram sláinte poiblí riachtanach nuair a bhíonn tú ar chuairt shealadach ar cheann de na 27 tír den AE, ar an Íoslainn, ar Lichtinstéin, ar an Iorua agus ar an Eilvéis, faoi na coinníollacha céanna atá i bhfeidhm maidir le hárachaithe na tíre sin agus ar an gcostas céanna (saor in aisce i dtíortha áirithe).

Is é an soláthraí árachais sláinte náisiúnta a eisíonn na cártaí.

Tábhachtach – an Cárta Eorpach um Árachas Sláinte:

  • ní rogha mhalartach é ar an árachas taistil. Ní chumhdaíonn sé aon chúram sláinte príobháideach nó costais amhail eitilt ar ais go dtí do thír dhúchais nó earraí a chailltear/ghoidtear,
  • ní chumhdaíonn sé do chostais má bhíonn tú ag taisteal go speisialta chun cóir leighis a fháil,
  • ní haon ráthaíocht é go bhfaighidh tú seirbhísí saor in aisce. Ní hionann an córas sláinte i ngach tír agus, mar sin, seirbhísí atá saor in aisce i do thír féin d'fhéadfadh a bheith ort íoc astu i dtír eile.

NB: má athraíonn tú do ghnáthchónaí go tír eile, is ceart duit foirm S1 a úsáid chun clárú más mian leat cóir leighis a fháil sa tír nua sin, seachas úsáid a bhaint as Cárta Eorpach um Árachas Sláinte.

An leathanach seo a chomhroinnt: