Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Een kaart aanvragen

Hoe verkrijgt u een kaart?

U kunt een Europese zorgpas aanvragen bij uw ziektekostenverzekering/mutualiteit.

Wie kunnen gebruikmaken van de kaart?

Om voor een kaart in aanmerking te komen, moet u verzekerd zijn door of vallen onder een socialezekerheidsstelsel van de overheid in een lidstaat van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland. Elk afzonderlijk gezinslid dat meereist, moet een eigen kaart hebben.

Mensen uit niet-EU-landen die legaal in de EU verblijven en gedekt zijn door een nationaal socialezekerheidsstelsel, kunnen ook een kaart krijgen. Onderdanen van niet-EU-landen kunnen hun Europese ziekteverzekeringskaart echter niet gebruiken voor medische zorg in Denemarken, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Hoe lang is de kaart geldig?

Dit verschilt van land tot land en u kunt dit het beste navragen wanneer u contact opneemt met uw zorgverzekeraar om de kaart aan te vragen.

Welke stappen kunt u ondernemen als uw lokale overheid weigert u een Europese ziekteverzekeringskaart uit te reiken?

Als u om een Europese ziekteverzekeringskaart vraagt, is uw zorgverzekeraar verplicht u een kaart te verstrekken, of een tijdelijk vervangingscertificaat als de kaart niet onmiddellijk leverbaar is. Als de zorgverzekeraar dit niet doet, kunt u in beroep gaan.

Heeft u twijfels over uw rechten of wil uw zorgverzekeraar u geen Europese ziekteverzekeringskaart geven, neem dan contact op met Uw Europa - Advies.

Wat kunt u doen als uw Europese ziekteverzekeringskaart niet erkend wordt in het buitenland?

Als uw kaart niet erkend wordt in een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland, kunt u uw zorgverzekeraar in eigen land vragen contact op te nemen met de arts of het ziekenhuis in het buitenland.

Als die uw probleem ook niet kunnen oplossen, kunt u zich wenden tot SOLVIT.

Nationale contactadressen

Klik op een vlag en lees hoe u een Europese ziekteverzekeringskaart kunt aanvragen in ...

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen