Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Ansökan om ett kort

Hur får du ett kort?

Beställ ett kort hos den försäkringskassa där du är försäkrad och som står för dina vårdkostnader.

Vem kan ha nytta av kortet?

För att vara berättigad till ett kort måste du vara försäkrad eller omfattas av det statliga försäkringssystemet i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Alla familjemedlemmar som reser bör ha sitt eget kort.

Personer från länder utanför EU som är lagligen bosatta i EU och omfattas av en statlig socialförsäkring kan också få ett kort. Det gäller dock inte för vård i Danmark, Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

Hur länge är kortet giltigt?

Detta varierar från land till land och är bäst att kontrollera när du kontaktar din lokala hälsovårdsmyndighet för att få kortet.

Vad kan du göra om din lokala myndighet vägrar ge dig det europeiska sjukförsäkringskortet?

Om du begär att få ett europeiskt sjukförsäkringskort är din lokala myndighet förpliktad att ge dig det eller ett provisoriskt ersättande intyg, om kortet inte omedelbart kan fås. Om myndigheten inte ger dig kortet eller intyget borde du ha möjlighet att besvära dig.

Om du inte är riktigt säker på vilka rättigheter du har eller om du vill veta om myndigheterna i ditt land har respekterat din rätt att få ett EU-kort kan du kontakta Ditt Europa – Rådgivning.

Vad kan du göra om ditt sjukförsäkringskort inte erkänns utomlands?

Om ditt sjukförsäkringskort inte erkänns av myndigheterna i ett annat EU-land – eller i Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz – kan du be din försäkringskassa kontakta läkaren eller sjukhuset utomlands.

Om det inte hjälper kan du vända dig till Solvit.

Information och kontaktpunkter i ditt land

Klicka på en flagga för att se hur du beställer det europeiska sjukförsäkringskortet i…

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan