Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Kortelės gavimo tvarka

Kaip gauti kortelę?

Norėdami gauti kortelę kreipkitės į sveikatos draudimo įstaigą, kurioje esate apdraustas. Ji yra atsakinga už jūsų sveikatos priežiūros išlaidų padengimą.

Kas turi teisę naudotis Europos sveikatos draudimo kortele?

Europos sveikatos draudimo kortelė gali būti išduota kiekvienam asmeniui, apdraustam pagal bet kurios Europos Sąjungos valstybės narės ir Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos bei Šveicarijos įstatymus numatytą socialinės apsaugos sistemą. Kiekvienas keliaujančios šeimos narys turi turėti savo kortelę.

Teisę gauti kortelę taip pat turi teisėtai Europos Sąjungoje gyvenantys ES nepriklausančių šalių piliečiai, apdrausti pagal valstybės socialinės apsaugos sistemą. Tačiau ES nepriklausančių šalių piliečiai negali naudotis Europos sveikatos draudimo kortele gydydamiesi Danijoje, Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje ir Šveicarijoje.

Kiek laiko galioja kortelė?

Skirtingose šalyse kortelių galiojimo laikas yra skirtingas, todėl patikimiausią informaciją suteiks korteles išduodanti sveikatos draudimo institucija.

Ką daryti, jei vietos institucija atsisako išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę?

Jūsų sveikatos draudimo institucija privalo jums paprašius išduoti Europos sveikatos draudimo kortelę arba laikinąją pažymą, jei kortelė negali būti išduota tuojau pat. Priešingu atveju galima skųstis.

Jeigu gerai nežinote savo teisių arba jums reikia informacijos apie tai, kaip užtikrinti, kad jūsų nacionalinės valdžios institucijos paisytų jūsų teisės turėti Europos sveikatos draudimo kortelę, galite kreiptis į „Jūsų Europos patarėją“.

Ką daryti, jeigu jūsų Europos sveikatos draudimo kortelė užsienyje nepripažįstama?

Jeigu jūsų Europos sveikatos draudimo kortelės kurios nors ES šalies, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos arba Šveicarijos institucijos nepripažįsta, galite reikalauti, kad su užsienio gydytoju arba ligonine susisiektų jūsų šalies draudikas.

Jei tai nepadeda, galite prašyti SOLVIT pagalbos.

Informacija apie kiekvieną šalį ir šalių kontaktiniai duomenys

Spustelėję vėliavėlę sužinosite, kaip prašyti Europos sveikatos draudimo kortelės pasirinktoje šalyje.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį