Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Ansøgning om et kort

Hvordan får du et kort?

Du kan få kortet ved at kontakte den sygesikringsinstitution, hvor du er forsikret, og som derfor er ansvarlig for at dække dine sundhedsudgifter.

Hvem kan få glæde af kortet?

For at kunne få udstedt et kort, skal du være forsikret eller omfattet af en offentlig socialsikringsordning i en hvilken som helst af EU's medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. Hvert enkelt medlem af en familie, der rejser, bør have sit eget kort.

Personer fra lande uden for EU, der har lovligt ophold i EU og er omfattet af en offentlig socialsikringsordning, er også berettiget til kortet. Statsborgere fra lande uden for EU kan dog ikke bruge det europæiske sygesikringskort til lægebehandling i Danmark, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Hvor længe er kortet gyldigt?

Dette varierer fra land til land, og det bedste er at tjekke, når du kontakter din lokale sundhedsmyndighed for at få udstedt kortet.

Hvad kan du gøre, hvis dine lokale myndigheder nægter at udstede det europæisk sygesikringskort til dig?

Hvis du beder om et europæisk sygesikringskort, er din lokale sundhedsmyndighed forpligtet til at udstede et til dig eller i givet fald udstede en midlertidig sygesikringsattest, hvis kortet ikke er umiddelbart tilgængeligt. Hvis den ikke gør det, skal du have mulighed for at appellere.

Er du i tvivl om dine rettigheder, eller har du brug for information om, hvordan du sikrer dig, at din ret til et europæisk sygesikringskort overholdes af dine nationale myndigheder, kan du kontakte Dit Europa – Råd og Vink

Hvad gør jeg, hvis mit europæiske sygesikringskort ikke anerkendes i udlandet?

Hvis dit europæiske sygesikringskort ikke anerkendes af myndighederne i et andet EU-land – eller Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz – kan du bede din sygesikring i hjemlandet om at kontakte lægen eller hospitalet i udlandet.

Hvis det ikke løser dit problem, kan du bede om hjælp fra SOLVIT.

Nationale kontaktpunkter

Klik på et flag og se, hvordan du ansøger om et europæisk sygesikringskort i...

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side