Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemine

Kuidas te endale selle kaardi saate?

Kaardi saate, kui pöördute oma ravikindlustusasutuse poole, kelle ülesandeks on hinnata teie tervishoiukulusid.

Kellele see kaart väljastatakse?

Kaart väljastatakse kõikidele liikmesriikide, Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi kodanikele, kellel on kehtiv riiklik tervisekindlustus. Kõikidel reisivatel perekonnaliikmetel peab olema eraldi kaart.

ELis seaduslikult resideeruvad ning riikliku sotsiaalkindlustussüsteemiga hõlmatud kolmandate riikide kodanikud saavad samuti kaarti taotleda. Siiski ei saa kolmandate riikide kodanikud kasutada oma Euroopa ravikindlustuskaarti Taanis, Islandil, Liechtensteinis, Norras ega Šveitsis

Kui kaua nimetatud kaart kehtib?

Kaardi kehtivusaeg on erinevates riikides erinev ning te võite sellekohast teavet saada oma kohalikust sotsiaal- või tervisekindlustusametist, kui kaarti taotlete.

Mida peaksite tegema, kui kohalik sotsiaal- või tervisekindlustusamet keeldub teile Euroopa ravikindlustuskaarti väljastamast?

Kui te palute endale väljastada Euroopa ravikindlustuskaardi, on teie kohalik sotsiaal- või tervisekindlustusamet kohustatud teile kaardi väljastama, kui kaart ei ole kohe saadaval, tuleb teile väljastada ajutine asendustunnistus provisional replacement certificate. Vastasel juhul peaks teil olema võimalus kaebus esitada.

Kui te ei ole kindel oma õigustes või vajate teavet selle kohta, kuidas tagada, et teie koduriigi ametiasutused austaksid teie õigust saada Euroopa ravikindlustuskaart, võtke ühendust teenistusega Teie Euroopa Nõuanne.

Mida saab ette võtta juhul, kui teie Euroopa ravikindlustuskaarti välismaal ei tunnustata?

Kui ELi liikmesriikide – või Islandi, Liechtensteini, Norra ja Šveitsi – ametiasutused teie Euroopa ravikindlustuskaarti ei tunnusta, saate paluda oma koduriigi kindlustusandjalt, et ta võtaks välismaal asuva arsti või haiglaga ühendust.

Kui see ei lahenda teie probleemi, võite paluda abi SOLVITilt.

Riiklik teave ja kontaktid

Klõpsake lipul, et saada teavet Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemise kohta ...

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte