Заетост, социални въпроси и приобщаване

Подаване на заявление за карта

Как да получите карта?

За да получите карта, свържете се със здравноосигурителната институция, в която се осигурявате и която отговаря за покриването на вашите разходи за здравно обслужване.

Кой може да се ползва от картата?

За да имате право да получите карта, трябва да бъдете застраховани или здравно осигурени по националната социалноосигурителна система в някоя държава, членка на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. Всеки член на семейство, което пътува, трябва да има своя собствена карта.

Лица от страни извън ЕС, които пребивават законно в ЕС и са здравно осигурени в държавна схема за социална сигурност, също имат право на карта. Гражданите на страни извън ЕС обаче не могат да използват своята ЕЗОК за лечение в Дания, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

Какъв е срокът на валидност на картата?

Този срок е различен в различните държави и е най-добре да го проверите, когато се обърнете към вашата местна здравна институция, за да получите карта.

Какво мога да направя, ако местната институция откаже да ми предостави европейска здравноосигурителна карта?

Ако поискате европейска здравноосигурителна карта, вашата местна институция е длъжна да ви предостави такава, или ако не може да направи това, да ви издаде временно удостоверение, в случай че картата не може да бъде издадена веднага. Ако това не бъде направено, трябва да можете да подадете жалба.

Ако не сте сигурни какви са вашите права или искате да се уверите, че националните органи във вашата страна зачитат правото ви на ЕЗОК, можете да се свържете с Вашата Европа – Съвети.

Какво можете да направите, ако не признаят вашата ЕЗОК в чужбина?

Ако органите в някоя от страните от ЕС – или Исландия. Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария – отказват да признаят вашата ЕЗОК, можете да поискате от застрахователя във вашата страна да се свърже с лекаря или болницата в съответната страна.

Ако това не уреди вашия проблем, можете да се обърнете за помощ към SOLVIT.

Национални уебсайтове

Щракнете върху един от флаговете, за да научите как да кандидатствате за Европейска здравноосигурителна карта в...

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница