Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Υποβάλλοντας αίτηση για μια κάρτα

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε την κάρτα;

Για να λάβετε την κάρτα πρέπει να απευθυνθείτε στον φορέα ασφάλισης υγείας στον οποίον είστε ασφαλισμένος/η και ο οποίος είναι αρμόδιος να αναλάβει τα έξοδα υγειονομικής σας περίθαλψης.

Μπορείτε να αποκτήσετε μια κάρτα επικοινωνώντας με τον τοπικό φορέα ασφάλισης ασθένειας δεδομένου ότι κάθε μεμονωμένη χώρα είναι υπεύθυνη για την έκδοση και τη διανομή της κάρτας στη δική της επικράτεια. Πληροφορίες και αρμόδιοι για την επικοινωνία σε κάθε κράτος

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από την κάρτα;

Για να δικαιούστε την κάρτα, πρέπει να είστε ασφαλισμένοι ή να καλύπτεστε από ένα κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία. Κάθε μέλος ξεχωριστά μιας οικογένειας που ταξιδεύει πρέπει να έχει τη δική του κάρτα.

Άτομα από χώρες εκτός ΕΕ, που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ και καλύπτονται από κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, έχουν επίσης δικαίωμα να αποκτήσουν κάρτα. Ωστόσο, οι υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ δεν μπορούν να χρησιμοποιούν την ΕΚΑΑ για ιατρική περίθαλψη στη Δανία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

Για πόσο διάστημα ισχύει η κάρτα;

Αυτό ποικίλλει από χώρα σε χώρα και είναι καλύτερο να το ελέγξετε όταν επικοινωνήσετε με τον τοπικό ασφαλιστικό φορέα για να αποκτήσετε την κάρτα.

Τι ενέργειες μπορείτε να κάνετε, αν η τοπική αρχή αρνηθεί να σας χορηγήσει Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας;

Εάν ζητήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, ο τοπικός ασφαλιστικός σας φορέας είναι υποχρεωμένος να σας τη χορηγήσει, διαφορετικά, αν η κάρτα δεν είναι αμέσως διαθέσιμη, οφείλει να σας χορηγήσει ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης. Εάν δεν τη χορηγήσει, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή.

Αν έχετε απορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας ή χρειάζεστε πληροφορίες για το πώς μπορεί να διασφαλιστεί το δικαίωμά σας για έκδοση ΕΚΑΑ από τις εθνικές αρχές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία "Η Ευρώπη σου - Συμβουλές".

Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας σας δεν αναγνωρίζεται στο εξωτερικό;

Αν η κάρτα σας δεν αναγνωρίζεται από τις αρχές κράτους μέλους της ΕΕ – ή της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελβετίας – μπορείτε να ζητήσετε από τον ασφαλιστικό σας φορέα να επικοινωνήσει με τον γιατρό ή το νοσοκομείο του εξωτερικού.

Εάν δεν λυθεί το πρόβλημά σας, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από το SOLVIT.

Πληροφορίες και αρμόδιοι για την επικοινωνία σε κάθε κράτος

Κάντε κλικ σε μια σημαία για να δείτε πώς να υποβάλετε αίτηση για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας στην αντίστοιχη χώρα

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα