Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Osobe s invaliditetom

Žena koja je slijepa prelazi cestu na pješačkom prijelazu u pratnji psa vodiča i držeći bijeli štap

© Shutterstock / goodluz

Očekuje se da će do 2020. petina stanovništva EU-a imati neku vrstu invaliditeta. EU i njegove države članice obvezali su se da će poboljšati socijalni i ekonomski položaj osoba s invaliditetom, na temelju Povelje EU-a o temeljnim pravima i Ugovora o funkcioniranju EU-a.

Europska unija i sve njezine države članice stranke su Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (UNCRPD). Taj je važan ugovor za EU stupio na snagu u siječnju 2011. te je odredio sadržaj Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.

Ključne inicijative o zaštiti osoba s invaliditetom

Komisija također podupire države članice u provedbi Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom u okviru europskog semestra i sredstvima EU-a.

Korisni instrumenti politike uključuju: 

  • Europski stup socijalnih prava, među čijim je relevantnim načelima načelo 17 posvećeno osobama s invaliditetom i pitanjima povezanima s invaliditetom
  • Europski semestar koji pruža okvir za koordinaciju gospodarskih politika diljem EU-a te informacije o položaju osoba s invaliditetom i osoba bez invaliditeta u državama članicama.

Informiranje građana

Europska komisija zalaže se za informiranje građana o životnim uvjetima osoba s invaliditetom, izazovima s kojima se susreću u svakodnevnom životu i pomagalima za poboljšanje njihova života. Promovira i svoju provedbu Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom.

U tom cilju Europska komisija svake godine organizira:

  • konferenciju u povodu Europskog dana osoba s invaliditetom
  • nagradu za pristupačnost grada koja se dodjeljuje gradovima koji su uložili izniman trud kako bi postali pristupačniji osobama s invaliditetom
  • godišnji radni forum o provedbi Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom
  • izobrazbu pravnih i političkih stručnjaka o politici i zakonodavstvu EU-a o zaštiti osoba s invaliditetom.

Potpora

EU pruža financijsku potporu dodjelom godišnjih bespovratnih sredstava raznim nevladinim organizacijama i organizacijama osoba s invaliditetom na razini EU-a (u okviru programa o pravima, jednakosti i građanstvu) kako bi im se olakšalo sudjelovanje u postupcima na razini EU-a. One primjerice pružaju mišljenja o razvoju zakonodavstva i politika EU-a. Ta tijela uključuju:

Europski strukturni i investicijski fondovi glavni su financijski instrumenti EU-a za jačanje ekonomske i socijalne kohezije. Pridonose socijalnoj uključenosti najranjivijih građana, uključujući građane s invaliditetom.

Akademska mreža europskih stručnjaka za invaliditet Europskoj komisiji pruža analize podataka i politika država članica EU-a. Upravlja bazom podataka DOTCOM kojom se prate instrumenti politike povezani s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom u EU-u i državama članicama.

Podijeli ovu stranicu