Podupiranje gospodarskog razvoja

Više od polovine sredstava EU-a usmjerava se preko pet europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Njima zajednički upravljaju Europska komisija i zemlje EU-a. 

Svrha je tih fondova ulaganje u stvaranje radnih mjesta i održivo i zdravo europsko gospodarstvo i okoliš.

ESIF je uglavnom usmjeren na pet područja:

  • istraživanje i inovacije
  • digitalne tehnologije
  • potpora niskougljičnom gospodarstvu
  • održivo upravljanje prirodnim resursima
  • mala poduzeća

Pet fondova

Europski su strukturni i investicijski fondovi:

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) promiče uravnoteženi razvoj u različitim regijama EU-a.
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Europski socijalni fond (ESF) podržava projekte povezane sa zapošljavanjem diljem Europe i ulaže u europski ljudski kapital – radnike, mlade i sve koji traže posao.
Europski socijalni fond (ESF)

Kohezijski fond (KF) ulaže u projekte povezane s prijevozom i okolišem u zemljama čiji je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90 % prosjeka EU-a. Od 2014. do 2020. fond ulaže u Bugarsku, Cipar, Češku, Estoniju, Grčku, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju.
Kohezijski fond (KF)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) usmjeren je na rješavanje posebnih izazova s kojima se suočavaju ruralna područja EU-a.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) ribarima pomaže u prihvaćanju održivih ribolovnih praksi, a priobalnim zajednicama u diversificikaciji njihovih gospodarstava, čime se poboljšava kvaliteta života na europskim obalama.
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

Kako se upravlja sredstvima

Svim tim fondovima upravljaju same zemlje EU-a sporazumima o partnerstvu.

Svaka zemlja pripremi sporazum, u suradnji s Europskom komisijom, u kojem se navodi kako će se upotrijebiti sredstva tijekom tekućeg razdoblja financiranja od 2014. do 2020.

Na temelju sporazuma o partnerstvu razvijaju se brojni programi ulaganja kojima se sredstva usmjeravaju u različite regije i projekte u predmetnim područjima politike.

Područja ulaganja

Korisnici ESIF-a

Rezultati pregovora

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes
14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenti