Podupiranje gospodarskog razvoja

Više od polovine sredstava EU-a usmjerava se preko pet europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF). Njima zajednički upravljaju Europska komisija i zemlje EU-a. 

Svrha je tih fondova ulaganje u stvaranje radnih mjesta i održivo i zdravo europsko gospodarstvo i okoliš.

ESIF je uglavnom usmjeren na pet područja:

  • istraživanje i inovacije
  • digitalne tehnologije
  • potpora niskougljičnom gospodarstvu
  • održivo upravljanje prirodnim resursima
  • mala poduzeća

Pet fondova

Europski su strukturni i investicijski fondovi:

Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) promiče uravnoteženi razvoj u različitim regijama EU-a.
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Europski socijalni fond (ESF) podržava projekte povezane sa zapošljavanjem diljem Europe i ulaže u europski ljudski kapital – radnike, mlade i sve koji traže posao.
Europski socijalni fond (ESF)

Kohezijski fond (KF) ulaže u projekte povezane s prijevozom i okolišem u zemljama čiji je bruto nacionalni dohodak (BND) po stanovniku manji od 90 % prosjeka EU-a. Od 2014. do 2020. fond ulaže u Bugarsku, Cipar, Češku, Estoniju, Grčku, Hrvatsku, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju.
Kohezijski fond (KF)

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR) usmjeren je na rješavanje posebnih izazova s kojima se suočavaju ruralna područja EU-a.
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR)

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR) ribarima pomaže u prihvaćanju održivih ribolovnih praksi, a priobalnim zajednicama u diversificikaciji njihovih gospodarstava, čime se poboljšava kvaliteta života na europskim obalama.
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (EFPR)

Kako se upravlja sredstvima

Svim tim fondovima upravljaju same zemlje EU-a sporazumima o partnerstvu.

Svaka zemlja pripremi sporazum, u suradnji s Europskom komisijom, u kojem se navodi kako će se upotrijebiti sredstva tijekom tekućeg razdoblja financiranja od 2014. do 2020.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Na temelju sporazuma o partnerstvu razvijaju se brojni programi ulaganja kojima se sredstva usmjeravaju u različite regije i projekte u predmetnim područjima politike.

Područja ulaganja

Korisnici ESIF-a

Rezultati pregovora

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Dokumenti