Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Persoane cu dizabilități

© Shutterstock

Definiție

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap definește persoanele cu handicap ca fiind acele persoane „care au deficiențe fizice, mintale, intelectuale sau senzoriale de durată, deficiențe care, în interacțiune cu diverse bariere, pot îngrădi participarea deplină și efectivă a persoanelor în societate, în condiții de egalitate cu ceilalți”.

Aproximativ 87 de milioane de persoane din UE trăiesc cu o anumită formă de handicap. Multe persoane cu handicap din Europa nu beneficiază de aceleași șanse ca restul populației. Școlile sau locurile de muncă, infrastructurile, produsele, serviciile și informațiile nu le sunt accesibile în totalitate. Este posibil ca persoanele cu handicap să fie tratate rău sau incorect.

Provocări

  • Doar jumătate din persoanele cu handicap sunt angajate, față de 3 din 4 în cazul persoanelor fără handicap.
  • 28,4 % din persoanele cu handicap prezintă riscul de sărăcie sau excluziune socială, în comparație cu 17,8 % în cazul persoanelor fără handicap.
  • Numai 29,4 % din persoanele cu handicap obțin o diplomă universitară, comparativ cu 43,8 % din persoanele fără handicap.
  • 52 % dintre persoanele cu handicap se simt discriminate.

Răspunsul la nivel de politică

UE și statele sale membre s-au angajat să îmbunătățească situația socială și economică a persoanelor cu handicap, pe baza Tratatului privind funcționarea UE și a Cartei drepturilor fundamentale a UE.

Pilonul european al drepturilor sociale 

Principiul 17 al Pilonului european al drepturilor sociale subliniază faptul că persoanele cu handicap au dreptul la un sprijin pentru venit care să le asigure o viață demnă, la servicii care să le permită să participe pe piața muncii și în societate și la un mediu de lucru adaptat nevoilor lor.

Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap

Uniunea Europeană și toate statele sale membre sunt parte la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD). Pe baza acestui tratat important a fost elaborat conținutul Strategiei privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030) și al predecesoarei sale, Strategia europeană pentru persoanele cu handicap (2010-2020).

Platforma persoanelor cu handicap

Comisia discută periodic despre punerea în aplicare a convenției la nivel european și național, în cadrul grupului de experți al Platformei pentru persoanele cu handicap, care reunește:

  • Comisia Europeană
  • experți din statele membre
  • reprezentanți ai mai multor ONG-uri de la nivelul UE, inclusiv ai organizațiilor persoanelor cu handicap.

Realizări importante în favoarea persoanelor cu handicap

Finanțare

UE oferă sprijin financiar, prin intermediul unui grant anual, mai multor ONG-uri și organizații ale persoanelor cu handicap de la nivelul UE (în cadrul programului „Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”). Scopul este să le consolideze capacitatea și să le faciliteze participarea la procesele de la nivelul UE (de exemplu, prin furnizarea de opinii cu privire la elaborarea legislației și a politicilor UE). Aceste organisme au fost selectate printr-o cerere de propuneri și au semnat un acord-cadru de parteneriat pentru perioada 2022-2025. Organizațiile beneficiare sunt enumerate în partea de jos a paginii dedicate cererii de propuneri.

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt principalul instrument financiar utilizat de UE pentru a consolida coeziunea economică și socială. Ele contribuie la asigurarea incluziunii sociale a celor mai vulnerabili cetățeni, printre care și persoanele cu handicap.

Semestrul european

Semestrul european oferă un cadru pentru coordonarea politicilor economice în întreaga UE și comunică informații privind situația persoanelor cu handicap în statele membre.

Sprijin analitic

Rețeaua academică a experților europeni în dizabilitate (EDE) îi oferă Comisiei Europene o analiză a datelor și politicilor statelor membre. Rețeaua gestionează DOTCOM, o bază de date care monitorizează instrumentele legate de Convenția ONU în UE și în statele membre.

Acțiuni de sensibilizare

Comisia Europeană s-a angajat să sensibilizeze cetățenii cu privire la condițiile de viață ale persoanelor cu handicap, la provocările cu care se confruntă acestea în fiecare zi și la instrumentele care le pot îmbunătăți viața. Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia organizează anual:

Distribuiți pagina