Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Persoane cu dizabilități

Femeie nevăzătoare traversând strada cu un câine-ghid și baston alb

© Shutterstock / goodluz

Se preconizează că până în 2020 o cincime din populația UE va avea o anumită formă de handicap. UE și statele sale membre s-au angajat să îmbunătățească situația socială și economică a persoanelor cu handicap, pe baza Cartei drepturilor fundamentale a UE și a Tratatului privind funcționarea UE.

Uniunea Europeană și toate statele sale membre sunt parte la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (UNCRPD). Acest tratat important a intrat în vigoare pentru UE în ianuarie 2011 și a orientat conținutul strategiei europene pentru persoanele cu handicap 2010-2020.

Inițiative-cheie privind handicapul

De asemenea, Comisia sprijină statele membre în punerea în aplicare a UNCRPD prin intermediul Semestrului european și al fondurilor UE.

Printre instrumentele utile în acest sens se numără: 

  • Pilonul european al drepturilor sociale, care include 17 principii consacrate persoanelor cu handicap și abordează problema handicapului în alte principii relevante
  • Semestrul european, care oferă un cadru pentru coordonarea politicilor economice în întreaga UE și oferă informații privind situația persoanelor cu handicap în statele membre.

Acțiuni de sensibilizare

Comisia Europeană s-a angajat să sensibilizeze cetățenii cu privire la condițiile de viață ale persoanelor cu handicap, la provocările cu care se confruntă în fiecare zi și la instrumentele care le pot îmbunătăți viața. De asemenea, Comisia comunică acțiunile pe care le derulează pentru a implementa Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap.

Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia organizează anual

  • conferința Zilei europene a persoanelor cu handicap
  • Acces city award”– premiul european acordat orașelor care au depus eforturi remarcabile pentru a deveni mai accesibile persoanelor cu handicap
  • forumul anual de lucru privind implementarea UNCRPD
  • cursuri privind politica și legislația UE referitoare la persoanele cu handicap, destinate practicienilor în domeniul dreptului și celor care elaborează și aplică politici

Sprijin financiar

UE oferă sprijin financiar sub forma unui grant anual mai multor organizații ale persoanelor cu handicap și ONG-uri active pe plan european (în baza programului privind drepturile, egalitatea și cetățenia) pentru a facilita participarea lor la procesele derulate la nivelul UE. Aceste organizații pot, de exemplu, să ofere opinii cu privire la elaborarea legislației și politicilor UE. Printre ele se numără:

Fondurile structurale și de investiții europene (fondurile ESI) sunt principalul instrument financiar utilizat de UE pentru a consolida coeziunea economică și socială. Ele contribuie la asigurarea incluziunii sociale a celor mai vulnerabili cetățeni, printre care și cei cu handicap.

Rețeaua academică a experților europeni în dizabilitate (ANED) îi oferă Comisiei Europene o analiză a datelor și politicilor statelor membre. Rețeaua gestionează DOTCOM, o bază de date care monitorizează instrumentele legate de UNCRPD în UE și în statele membre.

Distribuiți pagina