Sprijin pentru dezvoltarea economică

Peste jumătate din finanțarea UE se acordă prin 5 fonduri structurale și de investiții europene (fondurile ESI). Acestea sunt gestionate în comun de Comisia Europeană și de statele membre ale UE.

Scopul fondurilor: mai multe locuri de muncă, o economie europeană solidă, un mediu sănătos.

Fondurile ESI se concentrează în principal pe 5 domenii:

  • cercetare și inovare
  • tehnologiile digitale
  • sprijin pentru economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon
  • gestionarea durabilă a resurselor naturale
  • întreprinderile mici

Cele 5 fonduri

Fondurile structurale și de investiții europene sunt:

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) – promovează dezvoltarea echilibrată în diversele regiuni ale Uniunii Europene.
Fondul european de dezvoltare regională (FEDR)

Fondul social european (FSE) – sprijină proiectele legate de ocuparea forței de muncă în toată Europa și investește în capitalul uman al UE (lucrători, tineri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă).
Fondul social european (FSE)

Fondul de coeziune (FC) – finanțează proiecte de transport și mediu în țările în care venitul național brut (VNB) pe cap de locuitor se situează sub 90 % din media UE. S-a stabilit că, pentru perioada 2014-2020, aceste țări sunt Bulgaria, Croația, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia și Ungaria.
Fondul de coeziune (FC)

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) – se concentrează pe soluționarea problemelor specifice cu care se confruntă zonele rurale din UE.
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) – îi încurajează pe pescari să adopte practici durabile și ajută comunitățile din zonele de coastă să își diversifice activitățile, pentru un trai mai bun.
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM)

Cum sunt gestionate fondurile

Toate aceste fonduri sunt gestionate chiar de statele membre ale UE, prin intermediul unor acorduri de parteneriat.  

Fiecare țară pregătește un acord, în colaborare cu Comisia Europeană, stabilind modul în care vor fi utilizate fondurile în cursul actualei perioade de finanțare 2014-2020.

Partnership agreements on the European structural and investment funds

Acordurile de parteneriat duc la o serie de programe de investiții care canalizează finanțarea către diferitele regiuni și proiecte din domeniile de politică vizate.

Domenii de investiții

Beneficiarii fondurilor ESI

Rezultatele negocierilor

14 December 2015Regional and Urban Policy

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Commission communication on negotiations around EU countries' investment programmes

Documente