Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Vammaiset

Sokea nainen ylittää suojatietä valkoisen kepin ja opaskoiran kanssa

© Shutterstock / goodluz

Ennusteiden mukaan vuonna 2020 EU-kansalaista viidenneksellä on jonkinlainen vamma. EU ja sen jäsenmaat ovat sitoutuneet parantamaan vammaisten sosiaalista ja taloudellista asemaa. Toiminnan perustana ovat EU:n perusoikeuskirja ja EU:n toiminnasta tehty sopimus.

Euroopan unioni ja kaikki sen jäsenmaat ovat mukana vammaisten oikeuksia koskevassa YK:n yleissopimuksessa (UNCRPD). Sopimus tuli voimaan EU:ssa tammikuussa 2011, ja Euroopan vammaisstrategia 2010–2020 pohjautuu siihen.

Keskeiset toimet

Euroopan komissio myös tukee EU-maita UNCRPD-yleissopimuksen täytäntöönpanossa talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson kautta ja myöntää toimille rahoitusta.

Merkittävänä perustana tai tukena toimille ovat myös 

Tiedotus

Euroopan komissio on sitoutunut tiedottamaan vammaisten tilanteesta ja niistä haasteista, joita he kohtaavat arjessaan, sekä toimista heidän elinolojensa parantamiseksi. Se tiedottaa myös UNCRPD-yleissopimuksen täytäntöönpanotoimista.

Joka vuosi Euroopan komissio

  • järjestää Euroopan vammaisten päivän konferenssin
  • myöntää Esteetön kaupunki -palkinnon tunnustuksena esteettömyyden merkittävästä parantamisesta
  • järjestää vammaisten oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen täytäntöönpanoa käsittelevän foorumin
  • antaa alan ammattilaisille EU:n vammaispolitiikkaa ja -lainsäädäntöä käsittelevää koulutusta.

Tuki

EU antaa (perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelman kautta) vuosittain rahoitustukea useille EU:n tason vammaisjärjestöille ja kansalaisjärjestöille, jotta ne voivat paremmin olla mukana EU:n tason prosesseissa. Järjestöt esittävät näkemyksiään esimerkiksi EU:n lainsäädännön ja toimintapolitiikkojen kehittämistyön yhteydessä. Näitä järjestöjä ovat esimerkiksi

Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot) ovat EU:n merkittävin rahoitusväline taloudellisen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lujittamisessa. Niillä autetaan varmistamaan vammaisten ja muihin erityishuomiota tarvitseviin ryhmiin kuuluvien kansalaisten sosiaalinen osallisuus.

Vammaisasiantuntijoiden verkosto (ANED) toimittaa komissiolle analyyseja eri EU-maiden tilanteesta ja vammaispolitiikasta. Se myös hallinnoi DOTCOM-tietokantaa, joka seuraa UNCRPD-yleissopimukseen liittyvää toimintaa EU:ssa ja sen jäsenmaissa.

Jaa tämä sivu