Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

ES teisės aktai

Modernizuotas koordinavimas

Modernizuoto koordinavimo taisyklės ES taikomos nuo 2010 m. gegužės 1 d. Tai daroma naudojant šiuos konsoliduotuosius reglamentus:

Į šiuos tekstus įtraukti Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ir Reglamento (EB) Nr. 987/2009 pakeitimai, padaryti Reglamentu (EB) Nr. 988/2009, Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1244/2010, Reglamentu (ES) Nr. 465/2012 ir Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1224/2012.

ES nuostatos dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įvestos 1958 m. reglamentais Nr. 3 ir Nr. 4. Jos buvo daug kartų atnaujintos ir išplėstos.

Modernizuotas koordinavimas – tai pirmoji svarbi reforma nuo XX a. 8-ojo dešimtmečio reglamentų:

ES nepriklausančių šalių piliečiai

2011 m. sausio 1 d. Reglamentu (ES) Nr. 1231/2010 modernizuoto koordinavimo taisyklės pradėtos taikyti ir ES nepriklausančių šalių (trečiųjų šalių) piliečiams, teisėtai gyvenantiems ES ir susidūrusiems su tarpvalstybinėmis aplinkybėmis. Jos taip pat taikomos jų šeimos nariams ir maitintojo netekusiems asmenims, jei jie yra ES.

Reglamentas netaikomas Danijai.

Reglamentu (ES) Nr. 1231/2010 remiamasi, pavyzdžiui, tokiais atvejais, kai trečiosios šalies pilietis vyksta dirbti į vieną ES šalį, o jo vaikai pasilieka kitoje ES šalyje.

Šveicarija

Šveicarijai modernizuoto koordinavimo taisyklės taikomos nuo 2012 m. balandžio 1 d.

EEE (Europos ekonominė erdvė)

Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui (EEE šalims) modernizuoto koordinavimo taisyklės taikomos nuo 2012 m. birželio 1 d.

Jungtinė Karalystė

Nuo 2021 m. sausio 1 d. Jungtinei Karalystei ir jos teritorijoje ES socialinės apsaugos koordinavimo taisyklės nebetaikomos. Tačiau asmenų, kuriems taikomas ES ir Jungtinės Karalystės sudarytas Susitarimas dėl išstojimo, teisės ir toliau saugomos.

Asmenims, kuriems Susitarimas dėl išstojimo netaikomas, ES ir Jungtinės Karalystės socialinės apsaugos koordinavimas reglamentuojamas atitinkamu Prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo protokolu Nors protokolas panašus į ES taisykles ir jo apimtis visapusiška, jame nenumatytas toks pat apsaugos lygis kaip ES reglamentuose.

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį