Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

EU-lainsäädäntö

Uudistetut sosiaaliturvan yhteensovittamissäännöt

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia uusimpia sääntöjä on sovellettu EU:ssa 1.5.2010 alkaen. Säädöspakettiin kuuluvat seuraavat asetukset:

Nämä tekstit sisältävät asetusten (EY) N:o 883/2004 ja (EY) N:o 987/2009 muutokset, jotka tehtiin asetuksilla (EY) N:o 988/2009, (EU) N:o 1244/2010, (EU) N:o 465/2012 ja (EU) N:o 1224/2012.

EU:ssa on annettu säädöksiä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta jo yli 60 vuoden ajan (alkaen asetuksista 3/1958 ja 4/1958). Sääntöjä on vuosien saatossa muutettu ja laajennettu useaan otteeseen.

Kuitenkin vasta vuoden 2010 uudistuksessa tehtiin merkittäviä muutoksia edellisiin, 1970-luvulla annettuihin asetuksiin:

EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset

Asetuksella (EU) N:o 1231/2010 EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat säännöt ulotettiin koskemaan 1.1.2011 alkaen myös EU:n alueella laillisesti asuvia EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisia (ns. kolmansien maiden kansalaisia), joiden elämäntilanne liittyy useampaan maahan. Ne koskevat myös heidän perheenjäseniään ja jälkeenjääviä omaisiaan, jos nämä oleskelevat EU:ssa.

Asetusta ei sovelleta Tanskaan.

Näitä sääntöjä sovelletaan esimerkiksi silloin, kun EU:n ulkopuolisen maan kansalainen lähtee jostakin EU-maasta töihin toiseen EU-maahan, mutta hänen lapsensa jäävät ensimmäiseen EU-maahan.

Sveitsi

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia uusimpia sääntöjä on sovellettu Sveitsissä 1.4.2012 alkaen.

Euroopan talousalue (ETA)

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia uusimpia sääntöjä on sovellettu Norjassa, Islannissa ja Liechtensteinissa (ETA-maat) 1.6.2012 alkaen.

Yhdistynyt kuningaskunta

Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevia EU:n sääntöjä ei enää sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan eikä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1.1.2021 alkaen. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisen erosopimuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden oikeudet on kuitenkin edelleen suojattu.

Kaikki henkilöt eivät kuitenkaan kuulu tämän sopimuksen soveltamisalaan. Tällaisissa tapauksissa EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välisestä sosiaaliturvan yhteensovittamisesta säädetään kauppa- ja yhteistyösopimuksen asianomaisella pöytäkirjalla. Pöytäkirja vastaa EU:n sääntöjä ja sen soveltamisala on kattava, mutta se ei tarjoa samantasoista suojaa kuin EU:n lainsäädäntö.

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu