Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

EU-wetgeving

Gemoderniseerde coördinatie

Sinds 1 mei 2010 is in de EU de gemoderniseerde coördinatie ingegaan. Het gaat om de volgende geconsolideerde verordeningen:

In deze teksten zijn de wijzigingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 bij Verordening (EG) nr. 988/2009, Verordening (EU) nr. 1244/2010, Verordening (EU) nr. 465/2012 en Verordening (EU) nr. 1224/2012 opgenomen.

Er zijn al EU-regels over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels in Verordeningen 3 en 4 uit 1958. Sindsdien zijn die vaak bijgewerkt en uitgebreid.

De gemoderniseerde coördinatie is echter de eerste grote herziening sinds de jaren zeventig.

Onderdanen van niet-EU-landen

Op 1 januari 2011 is de gemoderniseerde coördinatie in de EU uitgebreid tot onderdanen van niet-EU-landen die legaal in de EU verblijven (Verordening 1231/2010). Hun gezinsleden en nabestaanden zijn nu ook verzekerd als zij zich in de EU bevinden.

Dit is niet van toepassing op Denemarken.

Een onderdaan van een niet-EU-land die voor een baan van het ene naar het andere EU-land verhuist, maar wiens kinderen in het eerste EU-land blijven wonen, geniet bepaalde rechten.

Zwitserland

De gemoderniseerde coördinatie is sinds 1 april 2012 van toepassing op Zwitserland.

De EER (Europese Economische Ruimte)

De gemoderniseerde coördinatie is sinds 1 juni 2012 van toepassing op de EER-landen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen