Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

EU-wetgeving

Gemoderniseerde coördinatie

Sinds 1 mei 2010 is in de EU de gemoderniseerde coördinatie van toepassing. Het gaat om de volgende geconsolideerde verordeningen:

In deze teksten zijn de wijzigingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 bij Verordening (EG) nr. 988/2009, Verordening (EU) nr. 1244/2010, Verordening (EU) nr. 465/2012 en Verordening (EU) nr. 1224/2012 opgenomen.

Er zijn al EU-regels over de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, namelijk in de Verordeningen 3 en 4 uit 1958. Sindsdien zijn die vaak bijgewerkt en uitgebreid.

Deze gemoderniseerde coördinatie is echter de eerste grote herziening sinds de jaren zeventig.

Onderdanen van niet-EU-landen

Sinds 1 januari 2011 is de gemoderniseerde coördinatie ook van toepassing op onderdanen van niet-EU-landen die legaal in de EU verblijven (Verordening (EU) nr. 1231/2010). Hun gezinsleden en nabestaanden zijn nu ook verzekerd als zij zich in de EU bevinden.

De verordening is niet van toepassing op Denemarken.

Een onderdaan van een niet-EU-land die voor een baan van het ene naar het andere EU-land verhuist, maar wiens kinderen in het eerste EU-land blijven wonen, geniet bepaalde rechten, bv. op grond van Verordening (EU) nr. 1231/2010.

Zwitserland

De gemoderniseerde coördinatie is sinds 1 april 2012 van toepassing op Zwitserland.

De EER (Europese Economische Ruimte)

De gemoderniseerde coördinatie is sinds 1 juni 2012 van toepassing op de EER-landen Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

Verenigd Koninkrijk

De EU-regels inzake de coördinatie van de sociale zekerheid zijn vanaf 1 januari 2021 niet langer van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk. De rechten van personen die onder het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk vallen, blijven echter beschermd.

Voor personen die niet onder het terugtrekkingsakkoord vallen, wordt de coördinatie van de sociale zekerheid tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk geregeld bij het desbetreffende protocol bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst. Hoewel het protocol vergelijkbaar is met de EU-regels en een breed toepassingsgebied heeft, voorziet het niet in een beschermingsniveau dat identiek is aan dat van de EU-verordeningen.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen