Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Zakonodaja EU

Uredbi o koordinaciji sistemov socialne varnosti

Določbe EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti sta vsebovali že uredbi št. 3 in 4 iz leta 1958, ki sta bili nato večkrat posodobljeni in razširjeni.

Zadnja revizija pravil se v EU uporablja od 1. maja 2010. Vsebujejo naslednji prečiščeni različici uredb:

Besedili vsebujeta spremembe Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009, ki so jih uvedle Uredba (ES) št. 988/2009, Uredba Komisije (EU) št. 1244/2010, Uredba (EU) št. 465/2012 in Uredba Komisije (EU) št. 1224/2012.

To je prva velika reforma po uredbah iz sedemdesetih let, ki sta se uporabljali več desetletij:

Informacije o pregledu členov navedenih zakonodajnih aktov in s tem povezano sodno prakso Sodišča Evropske unije so na voljo v podatkovni zbirki uredb o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Državljani držav zunaj EU

Evropska unija je 1. januarja 2011 z Uredbo (EU) št. 1231/2003 razširila uporabo pravil koordinacije sistemov socialne varnosti na državljane držav zunaj EU, ki zakonito prebivajo v EU in imajo čezmejno zaposlitev. Pravila veljajo tudi za njihove družinske člane oziroma preživele družinske člane, če živijo v EU.

Ta uredba se ne uporablja za Dansko.

Na Uredbo (EU) št. 1231/2010 se bo denimo skliceval državljan države zunaj EU, ki se je zaradi zaposlitve preselil iz ene države EU v drugo, medtem ko otroci živijo v prvi.

Švica

Pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti se za Švico uporabljajo od 1. aprila 2012.

Evropski gospodarski prostor (EGP)

Pravila o koordinaciji sistemov socialne varnosti se za Norveško, Islandijo in Lihtenštajn (države EGP) uporabljajo od 1. junija 2012.

Združeno kraljestvo

Pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti se od 1. januarja 2021 ne uporabljajo več za Združeno kraljestvo in v njem. Še naprej pa so zaščitene pravice oseb, ki jih zajema sporazum o izstopu, sklenjen med EU in Združenim kraljestvom.

Za osebe, ki jih sporazum o izstopu ne zajema, koordinacijo sistemov socialne varnosti med EU in Združenim kraljestvom ureja ustrezni protokol k Sporazumu o trgovini in sodelovanju. Čeprav je Protokol podoben pravilom EU in ima široko področje uporabe, ne zagotavlja enake ravni zaščite kot uredbe EU.

Evropski organ za delo (ELA)

Julija 2019 je bil ustanovljen Evropski organ za delo (ELA), da bi državam članicam in Evropski komisiji pomagal zagotoviti pravično in učinkovito izvrševanje pravil EU o mobilnosti delovne sile in koordinaciji sistemov socialne varnosti. Evropski organ za delo ima tudi pomembno vlogo pri spodbujanju in zagotavljanju učinkovite mobilnosti delovne sile v Evropi.

Sorodne novice

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej