Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Zakonodaja EU

Posodobljena koordinacija

S 1. majem 2010 so v Evropski uniji začela veljati posodobljena pravila koordinacije sistemov socialne varnosti. Vsebujejo naslednji prečiščeni različici uredb:

Besedili vsebujeta spremembe Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009, ki so jih uvedle Uredba (ES) št. 988/2009, Uredba Komisije (EU) št. 1244/2010, Uredba (EU) št. 465/2012 in Uredba Komisije (EU) št. 1224/2012.

Določbe EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti sta vsebovali že uredbi št. 3 in 4 iz leta 1958, ki sta bili nato večkrat posodobljeni in razširjeni.

Toda posodobitev pravil koordinacije je bila prva velika reforma po uredbah z začetka sedemdesetih let:

Državljani držav zunaj EU

1. januarja 2011 je EU z Uredbo (EU) št. 1231/2010 razširila uporabo posodobljenih pravil koordinacije sistemov socialne varnosti na državljane držav zunaj EU, ki zakonito prebivajo v EU in imajo čezmejno zaposlitev. Pravila veljajo tudi za njihove družinske člane oziroma preživele družinske člane, če živijo v EU.

Uredba se ne uporablja na Danskem in v Združenem kraljestvu.

Na Uredbo (EU) št. 1231/2010 se bo denimo skliceval državljan države zunaj EU, ki se je zaradi zaposlitve preselil iz ene države EU v drugo, medtem ko otroci živijo v prvi.

Kar zadeva Združeno kraljestvo, se za državljane držav zunaj EU še naprej uporabljajo pravila koordinacije sistemov socialne varnosti iz Uredbe (ES) št. 859/2003 (ki je razširila uporabo Uredbe (EGS) št. 1408/71 na državljane iz držav zunaj EU).

Švica

Posodobljena pravila koordinacije se za Švico uporabljajo s 1. aprilom 2012.

Evropski gospodarski prostor (EGP)

Posodobljena pravila koordinacije se za Norveško, Islandijo in Lihtenštajn (države EGP) uporabljajo s 1. junijem 2012.

Povej naprej