Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Zakonodaja EU

Posodobljena koordinacija

S 1. majem 2010 so v Evropski uniji začela veljati posodobljena pravila koordinacije sistemov socialne varnosti. Vsebujejo naslednji prečiščeni različici uredb:

Besedili vsebujeta spremembe Uredbe (ES) št. 883/2004 in Uredbe (ES) št. 987/2009, ki so jih uvedle Uredba (ES) št. 988/2009, Uredba Komisije (EU) št. 1244/2010, Uredba (EU) št. 465/2012 in Uredba Komisije (EU) št. 1224/2012.

Določbe EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti sta vsebovali že uredbi št. 3 in 4 iz leta 1958, ki sta bili nato večkrat posodobljeni in razširjeni.

Toda posodobitev pravil koordinacije je bila prva velika reforma po uredbah z začetka sedemdesetih let:

Državljani držav zunaj EU

Z Uredbo (EU) št. 1231/2010 je bila 1. januarja 2011 uporaba posodobljenih pravil koordinacije sistemov socialne varnosti razširjena na državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU in so v situaciji, ki ni omejena na eno samo državo članico. Pravila veljajo tudi za njihove družinske člane oziroma preživele družinske člane, če živijo v EU.

Ta uredba se ne uporablja za Dansko.

Na Uredbo (EU) št. 1231/2010 se bo denimo skliceval državljan države zunaj EU, ki se je zaradi zaposlitve preselil iz ene države EU v drugo, medtem ko otroci živijo v prvi.

Švica

Posodobljena pravila koordinacije se za Švico uporabljajo od 1. aprila 2012.

Evropski gospodarski prostor (EGP)

Posodobljena pravila koordinacije se za Norveško, Islandijo in Lihtenštajn (države EGP) uporabljajo od 1. junija 2012.

Združeno kraljestvo

Pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti se od 1. januarja 2021 ne uporabljajo več za Združeno kraljestvo in v njem. Še naprej pa so zaščitene pravice oseb, ki jih zajema sporazum o izstopu, sklenjen med EU in Združenim kraljestvom.

Za osebe, ki jih sporazum o izstopu ne zajema, koordinacijo sistemov socialne varnosti med EU in Združenim kraljestvom ureja ustrezni protokol k Sporazumu o trgovini in sodelovanju. Čeprav je Protokol podoben pravilom EU in ima široko področje uporabe, ne zagotavlja enake ravni zaščite kot uredbe EU.

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej