Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Legislaţia UE

Coordonarea modernizată

Începând cu 1 mai 2010, în UE se aplică o coordonare modernizată a sistemelor de securitate socială ale statelor membre, bazată pe următoarele regulamente consolidate:

Aceste texte includ modificările aduse la Regulamentul (CE) nr. 883/2004 şi Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de Regulamentul (CE) nr. 988/2009, Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei, Regulamentul (UE) nr. 465/2012 şi Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei.

Primele dispoziţii privind coordonarea sistemelor de securitate socială au fost prevăzute în Regulamentele nr. 3 şi nr. 4 din 1958. Ulterior, acestea au fost actualizate şi extinse de multe ori.

Cu toate acestea, coordonarea modernizată este prima reformă majoră de la intrarea în vigoare a reglementărilor din 1970:

Cetăţenii din afara UE

La 1 ianuarie 2011, Regulamentul (CE) nr. 1231/2010 a extins normele de coordonare modernizată la cetăţenii din ţări terţe care au reşedinţa legală pe teritoriul UE şi se confruntă cu o situaţie transfrontalieră. Dacă sunt stabiliţi în UE, membrii de familie ai acestei categorii de cetăţeni, precum şi urmaşii lor, sunt şi ei asiguraţi.

Prevederile nu se aplică în cazul Danemarcei.

De exemplu, prevederile Regulamentului (CE) nr. 1231/2010 s-ar putea aplica în cazul cetăţenilor dintr-o ţară terţă care s-au mutat dintr-un stat membru al UE în altul pentru a lucra acolo, dar ai căror copii au rămas în primul stat membru.

Elveţia

Coordonarea modernizată se aplică în cazul Elveţiei începând de la 1 aprilie 2012.

Spaţiul Economic European (SEE)

Coordonarea modernizată se aplică în cazul Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului începând de la 1 iunie 2012.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina