Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Legislaţia UE

Coordonarea modernizată

Începând cu 1 mai 2010, în UE se aplică o coordonare modernizată a sistemelor de securitate socială ale statelor membre. Acesta include următoarele regulamente consolidate:

Aceste texte includ modificările aduse Regulamentului (CE) nr. 883/2004 și Regulamentului (CE) nr. 987/2009 prin Regulamentul (CE) nr. 988/2009, Regulamentul (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei, Regulamentul (UE) nr. 465/2012 și Regulamentul (UE) nr. 1224/2012 al Comisiei.

Primele dispoziții privind coordonarea sistemelor de securitate socială au fost prevăzute în Regulamentele nr. 3 și nr. 4 din 1958. Ulterior, acestea au fost actualizate și extinse de multe ori.

Cu toate acestea, coordonarea modernizată este prima reformă majoră de la intrarea în vigoare a reglementărilor din 1970:

Cetățenii din afara UE

La 1 ianuarie 2011, Regulamentul (UE) nr. 1231/2010 a extins normele europene de coordonare a securității sociale la cetățenii din țări terțe care au reședința legală pe teritoriul UE și se confruntă cu o situație transfrontalieră. Dacă sunt stabiliți în UE, membrii de familie ai acestei categorii de cetățeni, precum și urmașii lor, sunt și ei asigurați.

Regulamentul nu se aplică în Danemarca.

De exemplu, prevederile Regulamentului (CE) nr. 1231/2010 s-ar putea aplica în cazul cetățenilor dintr-o țară terță care s-au mutat dintr-un stat membru al UE în altul pentru a lucra acolo, dar ai căror copii au rămas în primul stat membru.

Elveția

Coordonarea modernizată se aplică în cazul Elveției începând de la 1 aprilie 2012.

Spațiul Economic European (SEE)

Coordonarea modernizată se aplică în cazul Norvegiei, Islandei și Liechtensteinului (țările SEE) începând de la 1 iunie 2012.

Regatul Unit

Normele UE privind coordonarea sistemelor de securitate socială nu se mai aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia începând cu 1 ianuarie 2021. Cu toate acestea, drepturile persoanelor care fac obiectul Acordului de retragere încheiat între UE și Regatul Unit continuă să fie protejate.

Pentru cei care nu intră sub incidența Acordului de retragere, coordonarea sistemelor de securitate socială dintre UE și Regatul Unit este reglementată de protocolul relevant la Acordul comercial și de cooperare. Deși este similar cu normele UE și are o sferă amplă de aplicare, protocolul nu oferă un nivel de protecție identic cu cel al regulamentelor UE.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina