Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Informaţii de specialitate

Această rubrică conţine informaţii de specialitate pentru cei care lucrează cu normele de coordonare a sistemelor de securitate socială, cum ar fi instituţiile de securitate socială, avocaţi, judecători, parteneri sociali şi alţi experţi.

Secţiuni:

 • Legislaţia UE şi acordurile europene
  Informaţii privind legislaţia UE referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială şi acordurile încheiate cu ţările terţe. Linkuri pentru a descărca diverse acte legislative şi pentru alte informaţii suplimentare.
 • Documente oficiale
  Acces la documentele electronice structurate (DES), la documentele portabile (PD), precum şi la decizii, recomandări sau alte documente adoptate de Comisia administrativă pentru coordonarea securităţii sociale.Coordonarea de la A la Z
 • Coordonarea de la A la Z
 • EESSI
  Prezentarea EESSI (Sistemul de schimb electronic de informaţii privind securitatea socială). Acces la documente tehnice, alte documente utile şi software-uri disponibile pentru încărcare.
 • Rețeaua de mobilitate a experților juridici și a experților statisticieni privind libera circulație a lucrătorilor și coordonarea securității sociale este o rețea de experți independenți în aceste domenii. Ea oferă Comisiei expertiză juridică și statistică prin realizarea de rapoarte și prin furnizarea de sprijin analitic ad hoc. Rețeaua are două componente:
 • Sprijin financiar european
  Prezentarea noului instrument finanţat de Comisia Europeană pentru a sprijini acţiunile transnaţionale care promovează cooperarea şi informarea privind coordonarea securităţii sociale.
 • MISSOC
  Prezentarea MISSOC (Sistemul de informare reciprocă privind protecţia socială). Acces la informaţii detaliate, comparabile şi actualizate despre sistemele naţionale de protecţie socială.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina