Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Informaţii de specialitate

Această rubrică conţine informaţii de specialitate pentru cei care lucrează cu normele de coordonare a sistemelor de securitate socială, cum ar fi instituţiile de securitate socială, avocaţi, judecători, parteneri sociali şi alţi experţi.

Secţiuni:

 • Legislaţia UE şi acordurile europene
  Informaţii privind legislaţia UE referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială şi acordurile încheiate cu ţările terţe. Linkuri pentru a descărca diverse acte legislative şi pentru alte informaţii suplimentare.
 • Documente oficiale
  Acces la documentele electronice structurate (DES), la documentele portabile (PD), precum şi la decizii, recomandări sau alte documente adoptate de Comisia administrativă pentru coordonarea securităţii sociale.
 • EESSI
  Prezentarea EESSI (Sistemul de schimb electronic de informaţii privind securitatea socială). Acces la documente tehnice, alte documente utile şi software-uri disponibile pentru încărcare.
 • Rețeaua de mobilitate a experților juridici și a experților statisticieni privind libera circulație a lucrătorilor și coordonarea securității sociale este o rețea de experți independenți în aceste domenii. Ea oferă Comisiei expertiză juridică și statistică prin realizarea de rapoarte și prin furnizarea de sprijin analitic ad hoc. Rețeaua are două componente:
 • Sprijin financiar european
  Prezentarea noului instrument finanţat de Comisia Europeană pentru a sprijini acţiunile transnaţionale care promovează cooperarea şi informarea privind coordonarea securităţii sociale.
 • MISSOC
  Prezentarea MISSOC (Sistemul de informare reciprocă privind protecţia socială). Acces la informaţii detaliate, comparabile şi actualizate despre sistemele naţionale de protecţie socială.
 • Platforma europeană pentru combaterea fraudelor și erorilor din sistemele de securitate socială
  Comisia Europeană a finanțat un proiect menit să consolideze cooperarea dintre punctele naționale de contact și alți funcționari publici, pentru a combate mai eficient fraudele și erorile din domeniul coordonării sistemelor de securitate socială din UE. Ca parte a acestui proiect, a fost creată o platformă de discuții online. Aceasta poate fi accesată gratuit de către funcționarii publici și angajații instituțiilor de securitate socială care răspund de coordonarea transfrontalieră a securității sociale.

Distribuiți pagina