Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Odborné informácie

Účelom tejto časti je poskytnúť špecializované informácie osobám, ktoré pracujú s pravidlami o koordinácii sociálneho zabezpečenia, ako sú zamestnanci inštitúcií sociálneho zabezpečenia, právnici, sudcovia, sociálni partneri a ďalší odborníci.

Vyberte si z týchto tém:

 • Legislatíva a zmluvy EÚ
  Nájdete tu prehľad právnych predpisov EÚ z oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia a zmluvy medzi EÚ a tretími krajinami. Takisto sú tu uvedené odkazy na nariadenia a ďalšie informačné zdroje.
 • Úradné dokumenty
  Ponúka aktualizované verzie štruktúrovaných elektronických dokumentov (ŠED) a prenosných dokumentov (PD), všetky rozhodnutia, odporúčania a ďalšie dokumenty, ktoré prijala správna komisia pre koordináciu sociálneho zabezpečenia.
 • EESSI
  Prehľad o systéme EESSI (elektronická výmena informácií o sociálnom zabezpečení). Takisto tu návštevníci nájdu prístup k technickým a iným dôležitým dokumentom i odkazy na sťahovanie softvéru.
 • Sieť mobility je sieťou nezávislých právnych expertov a odborníkov na štatistiku v oblasti voľného pohybu pracovníkov a koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia. Prostredníctvom správ a ad hoc analytickej podpory poskytuje Komisii právne a štatistické odborné znalosti. Sieť tvoria dve zložky:
 • Finančná podpora EÚ
 • Pozrite si informácie o novom nástroji financovanom zo zdrojov Európskej komisie, ktorý podporuje cezhraničné opatrenia zamerané na podporu spolupráce a zvýšenie informovanosti v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia.
 • MISSOC
  Prehľad o vzájomnom informačnom systéme o sociálnom zabezpečení (MISSOC) a prístup k podrobným, porovnateľným a pravidelne aktualizovaným údajom o vnútroštátnych systémoch sociálneho zabezpečenia.
 • Európska platforma na boj proti podvodom a omylom v oblasti sociálneho zabezpečenia.
  Európska komisia financuje projekt na posilnenie spolupráce medzi národnými kontaktnými miestami a inými verejnými činiteľmi, ktorého cieľom je bojovať proti podvodom a omylom v oblasti koordinácie sociálneho zabezpečenia v EÚ. Súčasťou tohto projektu je aj online diskusná platforma. Prístup k online platforme je bezplatne k dispozícii štátnym zamestnancom a zamestnancom príslušných inštitúcií sociálneho zabezpečenia zodpovedných za cezhraničnú koordináciu sociálneho zabezpečenia.

Zdieľať stránku