Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Bakgrundsinformation

I det här avsnittet har vi samlat information för alla som arbetar med frågor där samordningsreglerna är relevanta, t.ex. socialförsäkringsinstitutioner, jurister, domare, arbetsmarknadens parter och andra experter.

Kort om innehållet:

 • EU-lagstiftning och avtal
  Här får du en överblick över EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen och dess avtal med andra länder. Du hittar också länkar till förordningar, avtal och mer information.
 • Officiella handlingar
  Här finns de senaste versionerna av elektroniska handlingar och intyg för utlandet. Du hittar också administrativa kommissionens beslut och rekommendationer.
 • EESSI
  Här ges en kort beskrivning av EU:s system för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter. Det finns också länkar till mer information om systemet och de elektroniska handlingarna.
 • Nätverket för rörlighet i arbetslivet består av oberoende experter på juridik och statistik, särskilt i fråga om arbetstagarnas fria rörlighet och samordning av de sociala trygghetssystemen. Det förser kommissionen med underlag i form av rapporter och analyser. Nätverket består av två grupper:
 • EU-bidrag
  Här kan du läsa om hur kommissionen ekonomiskt stöder samarbete och information över gränserna när det gäller samordningen av de sociala trygghetssystemen.
 • MISSOC
  Här kan du läsa om det gemensamma informationssystemet för social trygghet i EU, EES och Schweiz. Missoc innehåller detaljerade, jämförbara och aktuella uppgifter om ländernas olika socialförsäkringssystem.
 • Forum om fusk och fel med socialförsäkringen
  Kommissionen har finansierat ett projekt som ska stärka samarbetet mellan nationella kontaktpunkter och andra handläggare för att bekämpa bedrägerier och felaktigheter vid samordningen av de sociala trygghetssystemen. Som ett led i detta projekt har man skapat ett diskussionsforum. Alla som jobbar med europeiska socialförsäkringsärenden kan delta i forumet.

Dela den här sidan