Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Særligt om koordinering

Disse sider henvender sig særligt til personer, der arbejder med at koordinere den sociale sikring – det være sig socialsikringskontorer, advokater, dommere, arbejdsmarkedets parter eller andre eksperter.

Du finder oplysninger om:

 • EU's lovgivning og aftaler
  Et overblik over EU's lovgivning om koordinering af den sociale sikring og aftaler med andre lande. Du kan downloade forordninger og finde links til yderligere oplysninger.
 • Officielle dokumenter
  Her får du adgang til ajourførte udgaver af strukturerede elektroniske dokumenter (SED) og papirbårne dokumenter (PD). Du finder også alle afgørelser, henstillinger og andre dokumenter fra Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger.
 • EESSI-systemet
 • Et overblik over systemet for elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring. Her finder du teknisk og anden nyttig dokumentation og software, som du kan downloade.
 • Mobilitetsnetværket af juridiske og statistiske eksperter i fri bevægelighed for arbejdstagere og koordinering af social sikring er et netværk af uafhængige juridiske og statistiske eksperter på disse områder. Dette netværk giver Kommissionen juridisk og statistisk rådgivning gennem rapporter og analytisk støtte efter behov. Det består af to dele:
 • EU-finansiering
  Læs om, hvad Kommissionen gør for at støtte tværnationale foranstaltninger om samarbejde og information på socialsikringsområdet.
 • MISSOC
  Her kan du læse om MISSOC (Mutual Information System on Social Protection) og få adgang til dets detaljerede, sammenlignelige og regelmæssigt opdaterede oplysninger om nationale socialsikringsordninger.
 • Den europæiske platform til bekæmpelse af socialt bedrageri og fejl.
  EU-Kommissionen har finansieret et projekt, der skal styrke samarbejdet mellem de nationale kontaktpunkter og andre i den offentlige sektor, der beskæftiger sig med at bekæmpe svig og fejl i koordineringen af den sociale sikring i EU. Som led i dette projekt blev der oprettet en onlinediskussionsplatform. Der er gratis adgang til onlineplatformen for tjenestemænd og ansatte i de kompetente socialsikringsinstitutioner med ansvar for koordinering af sociale sikringsordninger på tværs af grænserne.

Del denne side