Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Speciali informacija

Šiame skyriuje pateikiama specialiųjų žinių socialinės apsaugos koordinavimo srityje dirbantiems žmonėms: socialinės apsaugos įstaigų darbuotojams, teisininkams, teisėjams, socialiniams partneriams ir kitiems specialistams.

Turinys:

 • ES teisės aktai ir susitarimai
  Socialinės apsaugos koordinavimo srities ES teisės aktų ir susitarimų su trečiosiomis šalimis apžvalga. Naudojantis pateiktomis nuorodomis galima parsisiųsdinti dokumentų ir rasti daugiau informacijos.
 • Oficialūs dokumentai
  Naujausios struktūrizuotų elektroninių dokumentų (SED) ir perkeliamųjų dokumentų (PD) versijos, visi sprendimai, rekomendacijos ir kiti dokumentai, dėl kurių susitarta Socialinės apsaugos koordinavimo administracinėje komisijoje.
 • Elektroniniai socialinės apsaugos informacijos mainai (EESSI)
  Elektroninių socialinės apsaugos informacijos mainų sistemos apžvalga. Suteikiama prieiga prie techninių ir kitų naudingų dokumentų, galimybė parsisiųsdinti programinės įrangos.
 • Teisės ir statistikos ekspertų, kurie yra laisvo darbuotojų judėjimo ir socialinės apsaugos koordinavimo specialistai, judumo tinklas – tai nepriklausomų šių sričių teisės ir statistikos ekspertų tinklas. Jis teikia Komisijai teisės ir statistikos žinių  – rengia ataskaitas ir teikia ad hoc analitinę paramą. Tinklą sudaro dvi dalys:
 • ES finansinė parama
  Pristatoma nauja Europos Komisijos finansuojama tarptautinės veiklos, kuria skatinamas bendradarbiavimas socialinės apsaugos koordinavimo srityje ir šios srities informacijos sklaida, rėmimo priemonė.
 • Tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistema (MISSOC)
  Pristatoma Tarpusavio informavimo apie socialinę apsaugą sistema (MISSOC) ir suteikiama prieiga prie šioje sistemoje kaupiamos išsamios, palyginamos ir nuolat atnaujinamos informacijos apie valstybių narių socialinės apsaugos sistemas.
 • Europos kovos su sukčiavimu ir klaidomis socialinės apsaugos srityje platforma
  Europos Komisija finansavo projektą. kuriuo remiamas nacionalinių informacijos centrų ir kitų valdžios pareigūnų tarpusavio bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu ir klaidomis ES socialinės apsaugos koordinavimo srityje. Įgyvendinant šį projektą sukurta internetinė diskusijų platforma. Šia interneto platforma gali nemokamai naudotis valstybės tarnautojai ir už tarpvalstybinį socialinės apsaugos koordinavimą atsakingų kompetentingų socialinės apsaugos institucijų darbuotojai.

Bendrinti šį puslapį