Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Lisätietoa

Tässä osiossa on erikoistietoa ammattilaisille, kuten sosiaaliturvalaitosten työntekijöille, juristeille, tuomareille ja työmarkkinajärjestöjen edustajille, jotka joutuvat työssään käsittelemään EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjä.

Osio on jaoteltu seuraavasti:

 • EU:n lainsäädäntö ja sopimukset 
  Sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat EU:n säädökset ja ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt sopimukset; linkkejä, joiden kautta pääsee tutustumaan säädöksiin ja hakemaan lisätietoa
 • Viralliset asiakirjat
  Vakiomuotoisten SED-lomakkeiden ("sähköiset rakenteiset asiakirjat") ja esitettävien asiakirjojen (PD-asiakirjat) uusimmat versiot; sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätöksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja
 • Sosiaaliturvan yhteensovittaminen – hakemisto
 • EESSI-tietojärjestelmä
  Sosiaaliturvatietojen sähköiseen vaihtoon käytettävän EESSI-järjestelmän esittely
 • trESS-asiantuntijaverkosto
  Tietoa Euroopan komission rahoittamasta sosiaaliturva-alan asiantuntijoiden trESS-verkostosta ja linkki sen sivustolle
 • EU:n rahoitus
  Tietoa Euroopan komission uudesta rahoitusvälineestä, jonka kautta tuetaan sosiaaliturvan yhteensovittamiseen liittyviä monikansallisia yhteistyö- ja tiedotustoimia
 • MISSOC-tietokanta
  Tietoa EU:n jäsenmaiden yhteisestä MISSOC-tietokannasta (Mutual Information System on Social Protection), johon kootaan vertailukelpoisia, säännöllisesti päivitettäviä tietoja EU-maiden sosiaaliturvasta; linkki tietokantaan

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu