Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Lisätietoa

Tässä osiossa on erikoistietoa ammattilaisille, kuten sosiaaliturvalaitosten työntekijöille, juristeille, tuomareille ja työmarkkinajärjestöjen edustajille, jotka joutuvat työssään käsittelemään EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjä. Osio on jaoteltu seuraavasti:

 • EU:n lainsäädäntö ja sopimukset
  – sosiaaliturvan yhteensovittamista koskevat EU:n säädökset ja ulkopuolisten maiden kanssa tehdyt sopimukset sekä linkkejä, joiden kautta pääsee tutustumaan säädöksiin ja hakemaan lisätietoa
 • Viralliset asiakirjat
  – vakiomuotoisten SED-lomakkeiden ("sähköiset rakenteiset asiakirjat") ja PD-asiakirjojen ("esitettävät asiakirjat") uusimmat versiot sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan päätöksiä, suosituksia ja muita asiakirjoja
 • EESSI-järjestelmä
  sosiaaliturvatietojen sähköiseen vaihtoon käytettävän EESSI-järjestelmän esittely, teknisiä ja muita EESSI-järjestelmää käsitteleviä asiakirjoja ja ladattavia sovelluksia
 • Työntekijöiden liikkuvuuden ja sosiaaliturvan koordinoinnin asiantuntijaverkosto
  riippumattomien oikeus- ja tilastoalan erikoistuntijoiden elin, joka laatii alaansa koskevia raportteja ja analyysejä komission tueksi, ja jakautuu seuraaviin alaryhmiin:
 • EU:n rahoitus
  – tietoa Euroopan komission uudesta rahoitusvälineestä, jonka kautta tuetaan sosiaaliturvan yhteensovittamiseen liittyviä monikansallisia yhteistyö- ja tiedotustoimia
 • MISSOC-tietokanta
  – tietoa EU-maiden yhteisestä MISSOC-tietokannasta, johon päivitetään säännöllisesti vertailukelpoista tietoa eri maiden sosiaaliturvasta, sekä linkki tietokantaan
 • EU:n foorumi sosiaaliturvapetosten ja -virheiden torjuntaa varten
  Euroopan komissio on rahoittanut hanketta, jossa pyritään ehkäisemään sosiaaliturvan koordinointiin liittyviä petoksia ja virheitä tehostamalla kansallisten yhteyspisteiden ja muiden viranomaisten välistä yhteistyötä. Hankkeessa on muun muassa perustettu verkkoon keskustelufoorumi. Foorumia voivat vapaasti käyttää kaikki EU-tason sosiaaliturva-asioiden parissa työskentelevät.

Jaa tämä sivu