Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Informace o koordinaci

V této části nabízíme specializované informace pro ty, kteří se často setkávají s pravidly sociálního zabezpečení, např. zaměstnance pracovních úřadů, právníky, soudce, sociální partnery a další odborníky.

Z obsahu vybíráme:

 • Legislativa EU a smlouvy
  Přehled právních předpisů EU z oblasti sociálního zabezpečení a smluv s třetími zeměmi. Odkazy na elektronické verze předpisů a další podrobnosti.
 • Úřední dokumenty
  Přístup k aktuálním verzím strukturovaných elektronických dokumentů (SED) a přenosných dokumentů (PD) a dále k textům rozhodnutí, doporučení a dalších dokumentů schválených Správní komisí pro koordinaci sociálního zabezpečení.
 • Koordinace od A do Z
 • EESSI
  Přehled informací o systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení. Technické a jiné dokumenty a software ke stažení.
 • Odborná síť pro oblast volného pohybu pracovníků a koordinaci sociálního zabezpečení je síť nezávislých odborníků z oboru práva a statistiky. Poskytuje Komisi právní a statistické poradenství. Jde o zprávy a ad hoc analytickou podporu. Síť se skládá ze dvou částí:
 • Finanční podpora EU
  Nový nástroj Evropské komise sloužící k podpoře mezinárodní spolupráce a výměně informací v oblasti koordinace systémů sociálního zabezpečení.
 • MISSOC
  Informace o vzájemném informačním systému sociálního zabezpečení – podrobné, snadno porovnatelné a pravidelně aktualizované informace o systémech sociálního zabezpečení v jednotlivých státech.
 • Evropská platforma pro boj proti podvodům a chybám v oblasti sociálního zabezpečení
  Evropská komise financovala projekt na posílení spolupráce mezi národními kontaktními místy a dalšími veřejnými činiteli s cílem bojovat proti podvodům a chybám v oblasti koordinace sociálního zabezpečení EU. V rámci tohoto projektu byla vytvořena online diskusní platforma. Přístup k online platformě je zdarma k dispozici úředníkům a zaměstnancům příslušných institucí sociálního zabezpečení odpovědných za přeshraniční koordinaci sociálního zabezpečení.

Sdílet tuto stránku