Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Wyspecjalizowane informacji

Strona zawiera specjalistyczne porady dla osób zawodowo związanych z kwestiami koordynacji przepisów w sprawie zabezpieczenia społecznego, takich jak pracownicy instytucji ubezpieczeń społecznych, prawnicy, sędziowie, partnerzy społeczni czy eksperci.

Spis treści

 • Prawo UE i umowy
  Unijne przepisy w sprawie koordynacji zabezpieczenia społecznego oraz umowy z krajami trzecimi. Linki do dokumentów i szczegółowych informacji
 • Dokumenty urzędowe
  Zaktualizowane wersje standardowych dokumentów elektronicznych i dokumentów w formacie przenośnym oraz decyzji, zaleceń i innych dokumentów zatwierdzonych przez komisję administracyjną ds. koordynacji zabezpieczenia społecznego
 • EESSI
  System elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego. Użyteczne dokumenty i oprogramowanie do pobrania
 • Członkami sieci mobilności do spraw swobodnego przepływu pracowników i koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego są niezależni eksperci w dziedzinie prawa i statystyki specjalizujący się w tego rodzaju zagadnieniach. Zapewniają oni Komisji fachową wiedzę w dziedzinie prawa i statystyki, opracowując sprawozdania i oferując doraźne wsparcie analityczne. Sieć składa się z dwóch grup ekspertów:
 • Wsparcie finansowe z UE
  Nowe, finansowane przez Komisję Europejską narzędzie, wspierające międzynarodowe działania na rzecz współpracy i informacji w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego
 • MISSOC
  Prezentacja unijnego systemu informacji o ochronie socjalnej zawierającego szczegółowe, porównywalne i regularnie aktualizowane informacje o krajowych systemach ochrony socjalnej
 • Europejska platforma ds. zwalczania nadużyć i błędów w zakresie zabezpieczenia społecznego
  Komisja Europejska sfinansowała projekt mający na celu zacieśnienie współpracy między krajowymi punktami kontaktowymi a innymi urzędnikami publicznymi przy zwalczaniu nadużyć i błędów w zakresie zabezpieczenia społecznego. W ramach tego projektu stworzono platformę dyskusyjną online. Dostęp do platformy internetowej jest bezpłatny dla urzędników służby cywilnej i pracowników właściwych instytucji zabezpieczenia społecznego odpowiedzialnych za transgraniczną koordynację zabezpieczenia społecznego.

Udostępnij tę stronę