Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost

Stručne informacije

Ovaj odjeljak nudi specijalizirane informacije osobama koje rade s pravilima o koordinaciji socijalne sigurnosti kao što su ustanove za socijalno osiguranje, pravnici, suci, socijalni partneri i drugi stručnjaci.

 • Zakonodavstvo EU-a i sporazumi
  Pregled zakonodavstva EU-a o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i njegovih sporazuma s trećim zemljama. Uključuje poveznice na kojima se mogu preuzeti uredbe i pronaći dodatne informacije.
 • Službeni dokumenti
  Ažurirane verzije strukturiranih elektroničkih dokumenata (SED) i prijenosnih dokumenata (PD) kao i sve odluke, preporuke i drugi dokumenti o kojima je odluku donijela Administrativna komisija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti.
 • EESSI
  Pregled elektroničke razmjene informacija o socijalnoj sigurnosti. Uključuje pristup tehničkim i drugim korisnim dokumentima i softverima za preuzimanje.
 • Mreža mobilnosti pravnih stručnjaka i stručnjaka za statistiku o slobodnom kretanju radnika i o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti mreža je neovisnih pravnih stručnjaka i stručnjaka za statistiku za te teme. Pruža pravnu i statističku pomoć Komisiji putem izvješća i ad hoc analitičke potpore. Mreža se sastoji od dva dijela:
 • Finacijska potpora EU-a
  Novi je alat koji financira Europska komisija radi potpore transnacionalnim mjerama kojima se promiče suradnja i informacije u području koordinacije socijalne sigurnosti.
 • MISSOC
  Zajednički je informacijski sustav o socijalnoj zaštiti (MISSOC) te pruža pristup njegovim detaljnim, usporedivim i redovno ažuriranim informacijama o nacionalnim sustavima socijalne zaštite.

Podijeli ovu stranicu