Foglalkoztatás, szociális ügyek és társadalmi befogadás

EU-jogszabályok

Korszerűsített koordináció

Az Európai Unió 2010. május 1-je óta alkalmazza az ún. korszerűsített koordinációt, melynek részét képezik az alábbi, egységes szerkezetbe foglalt rendeletek:

Ezek az egységes szerkezetbe foglalt szövegek mindazokat a módosításokat tartalmazzák, amelyeket a 988/2009/EK rendelet, az 1244/2010/EU bizottsági rendelet, a 465/2012/EU rendelet, valamint az 1224/2012/EU bizottsági rendelet léptetett életbe a 883/2004/EK rendelet és a 987/2009/EK végrehajtási rendelet szövegében.

A szociális biztonsági rendszerek koordinációját az 1958. évi 3. és 4. számú rendelet létrejötte óta szabályozza az Európai Unió. Az említett rendeletek rendelkezéseit az EU az elmúlt évek során számos alkalommal aktualizálta és bővítette.

Ennek ellenére most – a korszerűsített koordináció kialakításával – került sor először átfogó reformokra ezen a téren az 1970-es években véghezvitt reformok óta, melyeket az alábbi jogszabályok vezettek be:

Az Európai Unión kívüli országok állampolgárai

2011. január 1-je óta az 1231/2010/EU rendelet a korszerűsített koordináció hatályát a nem uniós országoknak az Európai Unióban jogszerűen tartózkodó állampolgáraira (harmadik országok állampolgárai), illetve a több tagállamot érintő helyzetekre is kiterjesztette. A szabályozás hatálya alá tartoznak az Unióban élő családtagok és túlélő hozzátartozók is.

A fentiek nem vonatkoznak Dániára.

Az 1231/2010/EU rendelet jogforrásul szolgál olyan esetekben is, amikor például egy harmadik országbeli állampolgár munkavállalás céljából az egyik uniós országból egy másikba költözik, azonban gyermekei az előző lakhelye szerinti uniós tagállamban maradnak.

Svájc

Svájc vonatkozásában a korszerűsített koordinációt 2012. április 1-jétől alkalmazzák.

Az EGT (Európai Gazdasági Térség)

Norvégia, Izland és Liechtenstein (EGT-országok) vonatkozásában a korszerűsített koordinációt 2012. június 1-jétől alkalmazzák.

Nincsenek kapcsolódó hírek az elmúlt fél évre visszamenőleg.

Oldal megosztása