Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

EU-lagstiftning

Nya EU-regler om samordning

Sedan den 1 maj 2010 gäller nya samordningsregler. De bygger på följande konsoliderade förordningar:

De konsoliderade versionerna av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 inkluderar senare ändringar genom förordning (EG) No 988/2009, kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010, förordning (EU) nr 465/2012 och kommissionens förordning (EU) nr 1224/2012.

EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen har funnits sedan 1958, då förordningarna nr 3 och 4 antogs. De har uppdaterats och utökats flera gånger.

De nya reglerna är emellertid den första stora reformen sedan 1970-talets förordningar:

Medborgare i länder utanför EU

Sedan den 1 januari 2011 gäller samordningsreglerna även de medborgare i länder utanför EU (tredjelandsmedborgare) som är lagligt bosatta i ett EU-land och vars livssituation rör fler än ett EU-land (se förordning (EU) nr 1231/2010). Detta gäller även för deras familjemedlemmar och efterlevande i EU.

Reglerna gäller dock inte Danmark.

Ett exempel är en tredjelandsmedborgare som har flyttat från ett EU-land till ett annat för arbetets skull, men vars barn har stannat kvar i det förra EU-landet.

Schweiz

Sedan den 1 april 2012 gäller de nya reglerna även Schweiz.

Norge, Island och Liechtenstein (EES)

De nya reglerna gäller EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein från och med den 1 juni 2012.

Storbritannien

Sedan den 21 januari 2021 gäller EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen inte längre Storbritannien. Rättigheterna för personer som omfattas av utträdesavtalet mellan EU och Storbritannien fortsätter dock att skyddas.

För dem som inte omfattas av utträdesavtalet regleras samordningen av de sociala trygghetssystemen mellan EU och Storbritannien av det relevanta protokollet till handels- och samarbetsavtalet. Protokollet liknar EU:s regler och har ett omfattande tillämpningsområde, men ger inte samma skyddsnivå som EU-förordningarna.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan