Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

EU-lagstiftning

Nya EU-regler om samordning

Sedan den 1 maj 2010 gäller nya samordningsregler. De bygger på följande konsoliderade förordningar:

De konsoliderade versionerna av förordning (EG) nr 883/2004 och förordning (EG) nr 987/2009 inkluderar senare ändringar genom förordning (EG) No 988/2009, kommissionens förordning (EU) nr 1244/2010, förordning (EU) nr 465/2012 och kommissionens förordning (EU) nr 1224/2012.

EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen har funnits sedan 1958, då förordningarna nr 3 och 4 antogs. De har uppdaterats och utökats flera gånger.

De nya reglerna är emellertid den första stora reformen sedan 1970-talets förordningar:

Medborgare i länder utanför EU

Sedan den 1 januari 2011 gäller samordningsreglerna även de medborgare i länder utanför EU (tredjelandsmedborgare) som är lagligt bosatta i ett EU-land och vars livssituation rör fler än ett EU-land (se förordning (EU) nr 1231/2010). Detta gäller även för deras familjemedlemmar och efterlevande i EU.

Ett exempel är en tredjelandsmedborgare som har flyttat från ett EU-land till ett annat för arbetets skull, men vars barn har stannat kvar i det förra EU-landet.

Reglerna gäller dock inte Danmark.

Schweiz

Sedan den 1 april 2012 gäller de nya reglerna även Schweiz.

EES

De nya reglerna gäller EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein från och med den 1 juni 2012.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan