Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Invalidný dôchodok

Spôsob výpočtu invalidných dôchodkov sa medzi jednotlivými členskými štátmi EÚ líši. Existujú však dve hlavné metódy výpočtu, ktoré sa uplatňujú v prípade cezhraničných situácií.

 

Metódy výpočtu 

  • Niektoré krajiny uplatňujú metódu založenú na elemente rizika (právne predpisy typu A). V rámci takýchto systémov máte nárok na rovnaký dôchodok bez ohľadu na obdobie, počas ktorého ste boli poistení. Musíte však byť poistení v čase vzniku invalidity. Táto metóda výpočtu sa uplatňuje len na určité systémy uvedené v prílohe VI nariadenia 883/2004, t. j. na systémy v Českej republike, Estónsku, Írsku, Grécku, Chrovátsku, Lotyšsku, Maďarsku, Fínsku, na Slovensku a vo Švédsku.

  • Všetky ostatné krajiny používajú paušálny systém (pro-rata) (právne predpisy typu B). To znamená, že invalidné dôchodky sa vypočítavajú na základe dĺžky poistného obdobia v každej krajine: čím dlhšie ste boli poistení pred vznikom nároku na invalidný dôchodok, tým vyšší bude tento dôchodok. V prípade, že ste v čase vzniku invalidity neboli poistení, aj tak budete mať nárok na invalidný dôchodok.

Prečítajte si informácie o vašich právach v jednotlivých krajinách

 

Kto vám vypláca dôchodok? 

V prípade, že ste pred vznikom invalidity boli poistení vo viacerých štátoch, nastane vo vašom prípade jedna z týchto možností:

  • keď ste boli poistení iba v rámci právnych predpisov typu B, dostanete osobitné dôchodky z každého štátu primerané obdobiu, počas ktorého ste tam boli poistení;

  • keď ste boli poistení iba v rámci právnych predpisov typu A, a ak je tento typ právnych predpisov uvedený v prílohe VI nariadenia 883/2004, dostanete dôchodok len zo štátu, kde ste boli poistení v čase vzniku invalidity;

  • keď ste boli poistení v dvoch alebo viacerých štátoch využívajúcich oba systémy, dostanete paušálny dôchodok z každého z týchto štátov.

Informujte sa vo vašej poisťovni o podrobnostiach.

Ak chcete nájsť kontaktnú inštitúciu, využite náš zoznam

Ďalšie informácie 

Viac informácií nájdete v časti najčastejšie otázky

Nenašli ste žiadnu odpoveď? 

Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Stále máte nevyriešený problém?

Spýtajte sa služby Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Vyriešte problémy so zahraničnými orgánmi štátnej správy (SOLVIT)
Požiadajte Navigačnú službu pre občanov (NSO) EÚ o právne poradenstvo

Súvisiace správy

Žiadne súvisiace aktuality za posledných šesť mesiacov.

Zdieľať stránku