Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Renty inwalidzkie

Sposób obliczania rent inwalidzkich jest różny w różnych krajach Unii Europejskiej. Istnieją dwie główne metody obliczeniowe stosowane w odniesieniu do osób, które zamieszkiwały w różnych krajach Unii.

 

Metody obliczeniowe 

  • Niektóre kraje kierują się logiką opartą na ocenie ryzyka (prawodawstwo typu A). W takim systemie przysługująca nam renta jest taka sama bez względu na okresy ubezpieczenia, natomiast trzeba być ubezpieczonym w momencie zaistnienia inwalidztwa. Ta metoda obliczeniowa stosowana jest tylko w niektórych systemach, których wykaz znajduje się w załączniku VI do rozporządzenia nr 883/2004, czyli obowiązujących w Czechach, Estonii, Irlandii, Grecji, Chorwacji, Łotwie, Wegrzech, Slowacji, Finlandii i Szwecji.

  • Wszystkie inne kraje stosują metodę proporcjonalną (prawodawstwo typu B). Oznacza to, że wysokość renty inwalidzkiej jest obliczana na podstawie długości okresu ubezpieczenia w każdym kraju: im dłużej byłeś ubezpieczony zanim stałeś się osobą niepełnosprawną, tym wyższa będzie renta. Nawet jeżeli nie byłeś ubezpieczony w momencie zaistnienia inwalidztwa, masz prawo do renty.

Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w poszczególnych krajach.

 

Kto wypłaca rentę? 

Jeśli byłeś ubezpieczony w kilku krajach zanim stałeś się osobą niepełnosprawną, znajdujesz się w jednej z następujących sytuacji:

  • Jeśli byłeś ubezpieczony w systemach zgodnych z prawodawstwem typu B, od każdego kraju będziesz otrzymywać oddzielną rentę odpowiadającą okresom Twojego ubezpieczenia w tych krajach.

  • Jeśli byłeś ubezpieczony w systemach zgodnych z prawodawstwem typu A, wymienionych w załączniku VI do rozporządzenia nr 883/2004, będziesz otrzymywać rentę jedynie od kraju, w którym byłeś ubezpieczony w chwili zaistnienia niepełnosprawności.

  • Jeśli byłeś ubezpieczony w ramach dwóch lub więcej systemów typu A i typu B, od każdego z krajów, w których byłeś ubezpieczony, będziesz otrzymywać rentę proporcjonalną.

W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się ze swoją instytucją ubezpieczeniową.

Skorzystaj z naszego wykazu, aby znaleźć instytucję, z którą możesz się skontaktować

Więcej informacji 

Aby uzyskać dalsze informacje, zajrzyj do działu najczęściej zadawane pytania

Masz więcej pytań? 

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Skieruj zapytanie do Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Rozwiąż problemy z administracją krajową (SOLVIT)
Uzyskaj poradę prawną w Biurze Porad dla Obywatela UE (CSS)

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę