Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Invalidnost

Izračun pokojninske osnove za odmero invalidske pokojnine se po državah članicah Evropske unije razlikuje. Večinoma prevladujeta dva sistema zavarovanja.

 

Odmera invalidske pokojnine 

  • V nekaterih državah uporabljajo sistem zavarovanja, ki temelji na nastanku zavarovalnega primera. Višina invalidske pokojnine je vedno enaka ne glede na dolžino zavarovalne dobe. Pred nastankom invalidnosti moramo biti zavarovani. Sistemi zavarovanja, ki uporabljajo ta način odmere pokojnine, so navedeni v Prilogi VI k Uredbi 883/2004, in sicer jih poznajo v Češki, Estoniji, Irski, Grčiji, Hrvaški, Latviji,  Madžarski, Slovaški, Finski in Švedski.

  • V preostalih državah uporabljajo sistem zavarovanja, ki temelji na sorazmernosti. Invalidsko pokojnino odmerijo glede na dolžino zavarovalne dobe: dlje smo bili zavarovani, preden smo postali invalid, višjo pokojnino bomo dobivali. Tudi če pred nastankom invalidnosti nismo bili zavarovani, smo upravičeni do invalidskega nadomestila.

Pravice po državah

 

Izplačevanje pokojnine 

Če smo bili pred invalidnostjo zavarovani v več državah, je položaj sledeč:

  • če smo bili zavarovani samo po sistemu, ki temelji na sorazmernosti, bomo iz vsake posamezne države ločeno prejeli pokojnino, odmerjeno sorazmerno naši zavarovalni dobi v posamezni državi;

  • če smo bili zavarovani samo po sistemu, ki temelji na nastanku zavarovalnega primera in je naveden v Prilogi VI k Uredbi 883/2004, bomo pokojnino prejeli samo iz države, v kateri smo bili zavarovani pred nastankom invalidnosti;

  • če smo bili zavarovani v več državah po enem in drugem sistemu, bomo iz vsake države prejeli pokojnino, odmerjeno sorazmerno z zavarovalno dobo v posamezni državi.

Pozanimajte se pri svojem zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Poiščite pristojni zavod na našem seznamu

Več informacij 

Informacije boste našli tudi v odgovorih na pogosta vprašanja

Pomoč 

Niste našli želenih informacij? Ste naleteli na težave?

Europe Direct – vaša vprašanja (00800 6 7 8 9 10 11)
SOLVIT – reševanje težav z upravnimi organi
Kažipot za državljane – pravni nasveti

Ni sorodnih novic v zadnjih šestih mesecih.

Povej naprej