Užimtumas, socialiniai reikalai ir įtrauktis

Invalidumas

Įvairiose Europos Sąjungos šalyse neįgalumo išmokos apskaičiuojamos skirtingai. Kai asmuo apdraustas keliose valstybėse, taikomi du pagrindiniai skaičiavimo metodai.

 

Skaičiavimo metodai 

  • Kai kuriose šalyse taikoma rizika grindžiama sistema (A tipo teisės sistema). Pagal ją turite teisę į tokią pačią pensiją nesvarbu, kokie buvo jūsų draudimo laikotarpiai, bet turite būti apdraustas tuo metu, kai tapote neįgalus. Šis skaičiavimo metodas taikomas tik tam tikroms sistemoms, kurios išvardytos Reglamento 883/2004 VI priede, t. y. Čekijos, Estijos, Airijos, Graikijos, Kroatijos, Latvijos, Vengrijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės sistemoms.
  • Visose kitose šalyse taikomas proporcinis metodas (B tipo teisės sistema). Tai reiškia, kad neįgalumo pensija apskaičiuojama pagal jūsų draudimo laikotarpio kiekvienoje šalyje trukmę – kuo jūsų draudimo laikotarpis prieš tampant neįgaliu buvo ilgesnis, tuo didesnė bus jūsų pensija. Net jei tuo metu, kai tapote neįgalus, nebuvote apdraustas, vis tiek turėsite teisę į pensiją.

Informacija apie jūsų teises kiekvienoje šalyje

 

Kas jums turi mokėti pensiją? 

Jeigu prieš tapdamas neįgalus buvote apdraustas keliose šalyse, jūsų padėtis bus viena iš šių:

  • Jei buvote apdraustas tik pagal B tipo sistemas, kiekviena šalis jums mokės atskirą pensiją, atsižvelgdama į laikotarpius, kuriais buvote apdraustas toje šalyje.
  • Jei buvote apdraustas tik pagal A tipo sistemas ir šios sistemos įtrauktos į Reglamento 883/2004 VI priedą, pensiją jums mokės tik ta šalis, kurioje buvote apdraustas tuo metu, kai tapote neįgalus.
  • Jei buvote apdraustas dviejose arba daugiau šalių su A ir B tipų sistemomis, kiekviena iš šių šalių mokės jums proporcingą pensijos dalį.

Daugiau apie savo padėtį sužinosite iš savo socialinės apsaugos sistemos įstaigos.

Susiraskite reikalingą įstaigą mūsų žinyne

Daugiau informacijos 

Daugiau informacijos skyrelyje Dažnai užduodami klausimai

Per paskutinius šešis mėnesius susijusių naujienų nebuvo.

Bendrinti šį puslapį