Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Invaliditeit

De manier waarop invaliditeitsuitkeringen worden berekend, verschilt per EU-land. In grensoverschrijdende gevallen worden twee verschillende berekeningensmethoden gebruikt.

 

Berekeningsmethoden 

  • Sommige landen hanteren een op risico gebaseerde methode (wetgeving type A). Hierbij heeft u altijd recht op dezelfde uitkering, ongeacht uw verzekeringsperiodes. U moet wel verzekerd zijn op het moment dat u invalide wordt. Deze berekeningsmethode is alleen van toepassing op bepaalde regelingen die u vindt in Bijlage VI bij Richtlijn 883/2004 die gelden in Tsjechië, Estland, Ierland, Griekenland, Kroatië, Letland, Hongarije, Finland, Slowakije en Zweden.

  • Alle andere landen gebruiken een pro-ratamethode (wetgeving type B). Dit houdt in dat hoogte van de invaliditeitsuitkering afhankelijk is van de verzekerde periode in elk land: hoe langer u verzekerd was voordat u invalide werd, des te hoger zal uw uitkering zijn. Zelfs als u niet verzekerd was op het moment dat u invalide werd, hebt u recht op een uitkering.

Informatie over uw rechten per land

 

Wie betaalt uw uitkering? 

Als u in meerdere landen verzekerd bent geweest voordat u invalide werd, dan bevindt u zich in een van de volgende situaties:

  • Als u enkel verzekerd bent geweest onder wetgevingen van het type B, dan ontvangt u van elk land een aparte uitkering overeenkomstig de verzekeringsperioden in die landen.

  • Als u alleen verzekerd bent onder wetgevingen van het type A, en als deze vermeld staat in Bijlage VI bij Richtlijn 883/2004, dan ontvangt u alleen een uitkering uit het land waar u verzekerd was op het moment dat u invalide raakte.

  • Als u in twee of meer landen verzekerd bent geweest onder twee of meer wetgevingen van het type A en B, dan ontvangt u een uitkering pro rata van elk van deze landen.

Vraag uw verzekeringsmaatschappij om meer informatie over uw situatie.

Zoek een contactorgaan in onze lijst

Meer informatie 

Raadpleeg onze veelgestelde vragen

Hebt u nog hulp nodig? 

Hebt u de juiste informatie niet gevonden? Hebt u een probleem?

Vraag inlichtingen bij Europe Direct. (00800 6 7 8 9 10 11)
Los problemen met een nationale overheid op (SOLVIT).
Vraag juridisch advies bij de Wegwijzerdienst voor burgers.

Geen nieuws in de laatste zes maanden.

Delen