Työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus

Työkyvyttömyysturva

Työkyvyttömyysetuudet lasketaan eri tavoin eri EU-maissa. Kun työkyvyttömäksi joutuneen elämäntilanne liittyy useampaan maahan, käytetään yleensä jompaakumpaa seuraavista laskentamenetelmistä.

 

Laskentamenetelmät 

  • Joissakin maissa sovelletaan riskiperusteista menetelmää (A-tyypin lainsäädäntö). Tällöin henkilö on oikeutettu samaan eläkkeeseen vakuutuskausista riippumatta, mutta hänen on oltava vakuutettu työkyvyttömäksi joutuessaan. Säädökset, joissa käytetään tätä laskentamenetelmää, luetellaan asetuksen 883/2004 liitteessä VI. Menetelmä on käytössä seuraavissa maissa: Irlanti, Kreikka, Kroatia, Latvia, Ruotsi, Slovakia, Suomi, Tšekki, Unkari ja Viro.

  • Kaikissa muissa maissa sovelletaan suhteellista "pro rata" -menetelmää (B-tyypin lainsäädäntö). Tällöin työkyvyttömyyseläke lasketaan sen mukaan, kuinka pitkään henkilö on ollut vakuutettuna kussakin maassa: mitä kauemmin hän on ollut vakuutettuna ennen työkyvyttömyyttä, sitä suurempi eläke on. Vaikka henkilö ei olisi ollut vakuutettu joutuessaan työkyvyttömäksi, hänellä on silti oikeus eläkkeeseen.

Tietoa sosiaaliturvaoikeuksista eri maissa

 

Kuka maksaa eläkkeen? 

Jos henkilö on ollut vakuutettuna useassa eri maassa ennen työkyvyttömäksi joutumistaan, vaihtoehdot ovat seuraavat:

  • Jos henkilö on ollut vakuutettuna vain maissa, joissa sovelletaan B-tyypin lainsäädäntöä, hän saa eläkettä erikseen kustakin maasta niissä täyttyneiden vakuutuskausien mukaisesti.

  • Jos henkilö on ollut vakuutettuna vain maissa, joissa sovelletaan A-tyypin lainsäädäntöä ja jos ko. säädökset luetellaan asetuksen 883/2004 liitteessä VI, hän saa eläkettä vain siitä maasta, jossa hän oli vakuutettuna työkyvyttömäksi joutuessaan.

  • Jos henkilö on ollut vakuutettuna kahdessa tai useammassa maassa, joista osassa sovelletaan A-tyypin ja osassa B-tyypin lainsäädäntöä, hän saa suhteellista ("pro rata") eläkettä kaikista näistä maista.

Pyydä sosiaaliturvalaitokseltasi lisätietoja.

Hae sosiaaliturvalaitos hakemistostamme

Lisätietoja 

Katso lisätietoja Usein kysyttyä -osiosta

Tarvitsetko apua?

Etkö löydä tarvitsemiasi tietoja? Onko sinulla ongelma, joka pitäisi ratkaista?

Kysy asiasta Europe Direct -palvelun kautta (00800 6 7 8 9 10 11)
Selvitä asia kansallisten viranomaisten kanssa Solvit-järjestelmän kautta
Pyydä oikeudellista neuvontaa EU:n kansalaisten neuvontapalvelusta

Ei uutisia tästä aiheesta kuuden viime kuukauden aikana.

Jaa tämä sivu