Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Cuimsiú

Easláine

Úsáidtear modhanna difriúla chun sochair easláine a ríomh i dtíortha an Aontais Eorpaigh. Úsáidtear dhá phríomhmhodh ríomhartha i gcásanna trasteorann.

Modhanna ríomhartha

  • I dtíortha áirithe, cuirtear loighic i bhfeidhm atá bunaithe ar riosca (reachtaíocht de chineál A). Tá tú i dteideal an phinsin chéanna sna tíortha sin beag beann ar do thréimhsí árachais, ach ní mór duit bheith faoi árachas tráth na heasláine. Ní bhaineann an modh ríomha seo ach leis na scéimeanna atá liostaithe in Iarscríbhinn VI a ghabhann le Rialachán 883/2004, is é sin scéimeanna i bPoblacht na Seice, san Eastóin, in Éirinn, sa Ghréig, sa Chróit, i Laitvia, san Ungáir, sa tSlóvaic, san Fhionlainn, agus sa tSualainn.

  • Cuirtear modh pro-rata (reachtaíocht chineáil B) i bhfeidhm sna tíortha eile. Ciallaíonn sé seo go ndéantar an pinsean easláine a ríomh bunaithe ar a fhad agus a bhí tú árachaithe i ngach tír: a mhó ama agus a bhí tú árachaithe roimh na heasláine, is mó pinsin a gheobhaidh tú. Fiú mura raibh tú árachaithe roimh na heasláine, beidh tú i dteideal pinsin fós.

Faigh faisnéis maidir le do chearta de réir tíre

Cé a íocann do phinsean?

Más rud é go raibh tú árachaithe i dtíortha éagsúla roimh easláine, beidh ceann de na cásanna seo a leanas i gceist:

  • Más rud é go raibh tú árachaithe faoi reachtaíochtaí cineáil B amháin, gheobhaidh tú pinsean ar leith ó gach tír a bheidh i gcomhréir le do thréimhsí árachaithe sa tír sin.

  • Más rud é go raibh tú árachaithe faoi reachtaíochtaí cineáil A amháin, agus má tá an reachtaíocht seo liostaithe in Iarscríbhinn VI a ghabhann leis an Rialachán 883/2004, ní bhfaighidh tú ach pinsean ón tír ina raibh tú árachaithe nuair a rinneadh easlán díot.

  • Más rud é go raibh tú árachaithe faoi dhá reachtaíocht chineáil A agus B nó níos mó, gheobhaidh tú pinsean pro-rata ó gach ceann de na tíortha seo.

Iarr ar fhaisnéis bhreise faoi do chás ó d'institiúid árachais.

Bain úsáid as ár n-eolaire chun institiúid teagmhála a aimsiú

Tuilleadh faisnéise

Scrúdaigh ár gceisteanna coitianta chun tuilleadh faisnéise a fháil.

Cúnamh de dhíth ort go fóill?

Nach bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Cuir fiosrúchán isteach trí Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Réitigh fadhbanna le riarachán náisiúnta (SOLVIT)
Faigh comhairle dlí ón tseirbhís, An Eoraip Agatsa - Comhairle

Nuacht ghaolmhar

Níl aon nuacht ghaolmhar ann le sé mhí.

An leathanach seo a chomhroinnt: