Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Invaliditet

Beregningen af invaliditetsydelser varierer fra et EU-land til et andet. Der er to hovedtyper af beregninger i grænseoverskridende situationer.

 

Beregningsmetoder 

  • Nogle lande bruger en risikobaseret ordning (type A-lovgivning). Ved risikobaserede ordninger er du berettiget til den samme pension uanset dine forsikringsperioder, men du skal være forsikret, når invaliditeten opstår. Denne beregningsmetode gælder kun visse ordninger, der er nævnt i bilag VI til forordning nr. 883/2004, dvs. ordninger i Tjekkiet, Estland, Irland, Grækenland, Letland, Finland og Sverige.

  • Alle andre lande bruger en pro rataordning (type B-lovgivning). Ved pro rataordninger beregnes invalidepensionen på baggrund af længden af dine forsikringsperioder i hvert land: Jo længere tid du har været forsikret, inden du blev invalid, jo større bliver din pension. Selv om du ikke var forsikret på det tidspunkt, hvor du blev invalid, har du stadig ret til pension.

Her kan du læse mere om dine rettigheder land for land

 

Hvem udbetaler din pension? 

Hvis du har været forsikret i flere lande, inden du blev invalid, er du derfor i en af følgende situationer:

  • Hvis du kun har været forsikret under pro rataordninger, vil du få udbetalt en særskilt pension fra hvert land svarende til de forsikringsperioder, du har gennemført i det pågældende land.

  • Hvis du kun har været forsikret under type A-lovgivning, og denne lovgivning er angivet i bilag VI til forordning nr. 883/2004, får du kun pension fra det land, hvor du var forsikret, da du blev invalid.

  • Hvis du har været forsikret i to eller flere lande med type A- og B-lovgivning, vil du få udbetalt en pro ratapension fra hvert af disse lande.

Kontakt din forsikringsinstitution for at få mere at vide om din situation.

Find en kontaktinstitution i vores katalog

Flere oplysninger 

Se vores spørgsmål og svar for at få mere at vide. 

Har du stadig brug for hjælp? 

Har du ikke fundet de oplysninger, du har brug for? Har du et problem, du skal have løst?

Indsend en forespørgsel via Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning hos Borgernes Vejviserservice

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side