Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Invaliditet

Hur invaliditetsförmåner beräknas varierar från land till land inom EU. Det finns två vanliga beräkningsmetoder som kan bli aktuella i de fall som handlar om flera länder.

 

Beräkningsmetoder 

  • I vissa länder tillämpas en riskbaserad metod (typ A-lagstiftning). Där har du rätt till samma pension oberoende av dina försäkringsperioder. Du måste emellertid vara försäkrad då invaliditeten uppstår. Denna beräkningsmetod gäller bara vissa system som räknas upp i bilaga VI till förordning nr 883/2004, nämligen systemen i Estland, Finland, Grekland, Irland, Kroatien, Lettland, Slovakien, Sverige, Tjeckien och Ungern.

  • I alla andra länder tillämpas en pro rata-metod (typ B-lagstiftning). Det innebär att invaliditetspensionen beräknas på basis av dina försäkringsperioder i varje land: ju längre tid du var försäkrad innan du blev invalidiserad, desto högre pension. Även om du inte var försäkrad när du blev invalidiserad, har du ändå rätt till pension.

Läs mer i dina rättigheter land för land

 

Vem betalar min pension? 

Om du var försäkrad i flera olika länder innan du blev invalidiserad, finns alltså följande alternativ:

  • Om du bara har varit försäkrad enligt typ B-lagstiftningen, får du separata pensionsutbetalningar från varje land motsvarande den tid du var försäkrad där.

  • Om du bara har varit försäkrad enligt typ A-lagstiftningen och om den lagstiftningen finns med i bilaga VI till förordning nr 883/2004, får du din pension från det land där du var försäkrad när du blev invalidiserad.

  • Om du har varit försäkrad i två eller fler länder med både typ A- och typ B-lagstiftning, får du en pro rata-pension från vart och ett av dessa länder.

Mer information om din situation får du från din försäkringsinstitution.

Hitta en institution i vår kontaktlista

Läs mer 

Mer information hittar du under vanliga frågor

Behöver du mer hjälp? 

Hittade du inte svar på din fråga? Har du fler frågor?

Ställ din fråga till Europa direkt (00800 6 7 8 9 10 11)
Lös problem med nationella myndigheter i ett annat EU-land (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning med EU-anknytning från rådgivningstjänsten

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan