Tööhõive, sotsiaalküsimused ja sotsiaalne kaasatus

Invaliidsus

Invaliidsushüvitiste arvutamine toimub ELis riigiti erinevalt. Piiriüleste olukordade puhul toimub arvutamine peamiselt kahel erineval viisil.

 

Arvutusmeetodid 

  • Mõnedes riikides rakendatakse riskipõhist loogikat (A-tüüpi õigusaktid). Riskipõhiste skeemide alusel on teil õigus samale pensionile, olenemata teie kindlustusperioodidest, kuid te peate olema kindlasti kindlustatud invaliidistumise ajal. Seda arvutusmeetodit kohaldatakse üksnes teatavate skeemide puhul, mis on loetletud määruse 883/2004 VI lisas. Need skeemid on kasutusel: Tšehhi Vabariigis, Eestis, Iirimaal, Kreekas, Horvaatias, Lätis, Ungaris, Slovakkias, Soomes ning Rootsis.

  • Kõigis teistes riikides kohaldatakse proportsionaalset meetodit (B-tüüpi õigusaktid). See tähendab, et invaliidsuspensioni arvutatakse, võttes arvesse teie kindlustusperioodide pikkust erinevates riikides: mida kauem te enne invaliidistumist kindlustatud olite, seda suurem saab olema teie pension. Isegi juhul, kui te invaliidistumise hetkel kindlustatud ei olnud, on teil ikka õigus pensionile.

Tutvuge teabega oma õiguste kohta riikide kaupa

 

Kes maksab teie pensioni?

 

Kui olete enne invaliidistumist olnud kindlustatud mitmes riigis, siis kehtib teie puhul üks järgmistest olukordadest:

  • kui olete olnud kindlustatud üksnes B-tüüpi õigusaktide alusel, siis saate igast riigist eraldi pensioni, mis vastab kindlustusperioodidele konkreetsetes riikides;

  • kui te olete olnud kindlustatud üksnes A-tüüpi õigusaktide alusel, ning kui vastav õigusakt on loetletud määruse 883/2004 VI lisas, siis saate pensioni üksnes riigist, kus te olite kindlustatud invaliidistumise ajal;

  • kui olete olnud kindlustatud kahe või enama A-tüüpi ja B-tüüpi õigusakti alusel, siis saate proportsionaalset pensioni igast vastavast riigist.

Küsige täiendavat teavet teie olukorra kohta oma kindlustusasutusest.

Kasutage meie kataloogi sobiva kontaktasutuse leidmiseks

Lisateave 

Lisateabe saamiseks tutvuge korduma kippuvate küsimustega

Vajate veel abi? 

Ka te ei ole leidnud otsitavat teavet? Kas teil on lahendamist vajav probleem?

Esitage päring talituse Europe Direct vahendusel (00800 6 7 8 9 10 11)
Lahendage riiklike ametiasutustega tekkinud probleem (SOLVIT)
Paluge õigusalast nõu ELi kodanike nõuandeteenistuselt

Viimase kuue kuu jooksul ei ole seotud uudiseid lisatud.

Jaga seda lehte