Заетост, социални въпроси и приобщаване

Инвалидност

Начините на изчисляване на обезщетенията за инвалидност се различават в различните страни от Европейския съюз. Съществуват два основни метода на изчисляване, когато става дума за трансгранични ситуации.

 

Методи на изчисляване 

  • Някои страни прилагат основана на риска логика (законодателство от тип А). В този случай имате право на една и съща пенсия независимо от периодите ви на осигуряване, но в момента на получаване на увреждането трябва да сте осигурени. Този метод на изчисляване важи само за някои схеми, изброени в Приложение VI към Регламент 883/2004, например схемите в Чешката република, Естония, Ирландия, Гърция, Хърватия, Латвия, Унгария, Словакия, Финландия и Швеция.

  • Всички останали страни използват пропорционален метод (законодателство от тип Б). Това означава, че пенсията за инвалидност се изчислява в зависимост от вашите периоди на осигуряване във всяка страна: колкото по-дълго сте се осигурявали преди да получите увреждане, толкова по-висока ще бъде пенсията ви. Дори ако не сте били осигурени, когато сте получили увреждане, ще имате право на пенсия.

Информирайте се за правата си във всяка страна

 

Кой плаща пенсията ви? 

Ако сте били осигурени в няколко страни преди да получите увреждане, ще се окажете в една от следните ситуации:

  •  
  • Ако сте били осигурявани само по законодателства от тип А, и ако тези законодателства са изброени в Приложение VI към Регламент 883/2004, ще получите пенсия от страната, в която сте били осигурени, когато сте получили увреждане.

  • Ако сте били осигурени по две или повече законодателства от тип А и Б, ще получите пропорционална пенсия от всяка от тези страни.

Повече информация за вашето положение можете да получите от вашата осигурителна институция.

Използвайте нашия указател на институциите

Допълнителна информация 

За повече информация вижте често задаваните въпроси

Все още се нуждаете от помощ? 

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате някакъв проблем?

Направете запитване чрез Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Свържете се със СОЛВИТ при проблеми с национална администрация
Обърнете се за правен съвет към службата на ЕС за ориентиране на гражданите

Няма новини от последните шест месеца.

Споделете тази страница