Zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

Plánované ošetření

Chcete se nechat ošetřit v jiném evropském státě a mít toto ošetření hrazené ze svého zdravotního pojištění. Následujících 5 otázek vám pomůže zjistit, zda na ně máte nárok:

Ve které zemi máte zřízeno zdravotní pojištění? 

Pravidla, která jsou zde vysvětlována, jsou platná, pokud se na vás vztahuje zákonný systém sociálního zabezpečení ve státě, který je členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) či ve Švýcarsku (v případě Švýcarska s výjimkou ošetření bez souhlasu).

Kde máte v úmyslu nechat se ošetřit? 

Pravidla, která jsou zde vysvětlována, jsou platná v případě ošetření ve státě, který je členem Evropského hospodářského prostoru (EHP) či ve Švýcarsku (v případě Švýcarska s výjimkou ošetření bez souhlasu).

Je toto ošetření neplánované? Pokud ano, je kryto evropským průkazem zdravotního pojištění. 

Pokud nečekaně potřebujete ošetřit během cestování v členském státě EHP či ve Švýcarsku (tj. ošetření nebylo účelem vaší cesty), evropský průkaz zdravotního pojištění vám zaručuje, že náklady na dané ošetření jsou kryté. Pro více informací viz evropský průkaz zdravotního pojištění.

Pokud byste byli takto ošetřeni ve vlastní zemi, vztahovalo by se na dané ošetření pojištění? 

V zásadě budou náklady na vaše ošetření hrazeny pouze tehdy, pokud zákony v zemi, kde jste pojištěni, takové ošetření uznávají. Např. náklady na léčebné pobyty v lázních jsou v některých státech hrazeny, v jiných nikoli. Před cestou se informujte u své pojišťovny.

Jedná se o hospitalizaci? 

V současnosti neexistuje evropská definice pojmů „hospitalizace“ či „ambulantní ošetření“. Pokud jste na pochybách, informujte se u své zdravotní pojišťovny.

Pokud se nejedná o neplánované ošetření, tedy pokud je dané ošetření plánované a je důvodem vaší cesty do zahraničí, existují dva možné scénáře: hospitalizace, či ambulantní ošetření.

V případě hospitalizace od vás vaše zdravotní pojišťovna bude téměř vždy vyžadovat, abyste nejprve získali předchozí souhlas. Náklady budou následně uhrazeny podle podmínek země, v které je vám poskytnuto ošetření (země ošetření). Pokud jsou tyto podmínky méně příznivé než podmínky, které vám nabízí vaše vlastní zdravotní pojištění, bude vám daný rozdíl uhrazen. Pokud jste nezískali souhlas, náklady na vaše ošetření nebudou hrazeny automaticky. Po návratu můžete přesto požádat o úhradu, nelze však zaručit, že vaše žádost bude přijata.

V případě ambulantního ošetření můžete před odjezdem rovněž požádat o souhlas a budou vám přiznány tytéž záruky. Rovněž se můžete bez souhlasu obejít a cestovat přímo do země, kde se hodláte nechat ošetřit (země ošetření), a o úhradu požádat po návratu. Náklady na ošetření budou poté uhrazeny podle podmínek státu, v němž je usazena vaše pojišťovna. Mějte na paměti, že Švýcarsko tuto možnost neuznává.

Pokud splňujete tyto podmínky a chcete požádat o formulář S2, obraťte na vaši zdravotní pojišťovnu, která vám poskytne další informace. Více o plánovaném lékařském ošetření najdete na portálu Vaše Evropa.

Za posledních šest měsíců nepřibyly žádné související zprávy.

Sdílet tuto stránku