Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Îngrijiri medicale planificate

Intenţionaţi să beneficiaţi de îngrijiri medicale într-un alt stat european şi doriţi să aflaţi dacă cheltuielile pot fi acoperite de asigurarea dumneavoastră de sănătate. Puteţi afla dacă îndepliniţi condiţiile necesare răspunzând la următoarele cinci întrebări:

În ce ţară aţi încheiat asigurarea de sănătate? 

Regulile prezentate aici se aplică dacă sunteţi asigurat în cadrul unui sistem de asigurări sociale de sănătate într-un stat membru din Spaţiul Economic European (SEE) sau Elveţia (cu excepţia îngrijirilor medicale primite în Elveţia şi pentru care nu dispuneţi de o autorizaţie din partea instituţiei de asigurări de sănătate de care depindeţi).

Unde intenţionaţi să beneficiaţi de îngrijiri medicale? 

Regulile prezentate aici se aplică pentru îngrijirile medicale primite într-un stat membru din Spaţiul Economic European (SEE) sau Elveţia (cu excepţia îngrijirilor medicale primite în Elveţia şi pentru care nu dispuneţi de o autorizaţie din partea instituţiei de asigurări de sănătate de care depindeţi).

Îngrijirile medicale în cauză sunt neprevăzute? Dacă da, acestea sunt acoperite de cardul european de asigurări sociale de sănătate. 

Dacă aveţi nevoie pe neaşteptate de îngrijiri medicale în timp ce călătoriţi într-un stat membru din SEE sau Elveţia (cu alte cuvinte, îngrijirile medicale în cauză nu reprezintă scopul călătoriei), cardul dumneavoastră european de asigurări sociale de sănătate vă garantează acoperirea cheltuielilor ocazionate de asistenţa medicală acordată. Pentru a afla mai multe informaţii, vizitaţi secţiunea cardul european de asigurări sociale de sănătatePrestațiile acoperite includ, de exemplu, prestațiile acordate în legătură cu boli cronice sau existente, precum și în legătură cu sarcina și nașterea.

Îngrijirile medicale de care intenţionez să beneficiez sunt acoperite de asigurare de sănătate în ţara mea de origine? 

În principiu, cheltuielile vor fi acoperite doar dacă legislaţia din ţara în care aveţi asigurarea recunoaşte îngrijirile medicale în cauză. De exemplu, costul tratamentului balnear este acoperit în unele state, dar în altele nu. Puteţi obţine mai multe detalii de la instituţia de asigurări înainte de a pleca în călătorie.

Cum sunt identificate îngrijirile spitaliceşti? 

În prezent nu există o definiţie europeană a termenilor „îngrijiri spitaliceşti” sau „îngrijiri ambulatorii”. Dacă aveţi nelămuriri, contactaţi instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi.

Dacă îngrijirile medicale nu sunt neprevăzute, ci sunt îngrijiri medicale planificate şi reprezintă motivul călătoriei în străinătate, există două cazuri: îngrijiri spitaliceşti sau îngrijiri ambulatorii.

În cazul îngrijirilor spitaliceşti, instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi vă va cere aproape întotdeauna să obţineţi o autorizaţie prealabilă. În această situaţie costurile vor fi acoperite în temeiul condiţiilor existe în statul în care beneficiaţi de îngrijiri medicale (statul care asigură îngrijirile medicale). Dacă aceste condiţii sunt mai puţin favorabile decât condiţiile oferite de instituţia dumneavoastră de asigurări de sănătate, vi se va rambursa diferenţa. Dacă nu obţineţi o autorizaţie, cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală acordată nu vor fi acoperite în mod automat. Puteţi totuşi solicita rambursarea la întoarcere, dar nu există garanţii că cererea va fi acceptată.

În cazul îngrijirilor ambulatorii, puteţi solicita, de asemenea, o autorizaţie înainte de a pleca, şi astfel veţi beneficia de aceleaşi garanţii. Puteţi, de asemenea, să renunţaţi la autorizaţie şi să călătoriţi direct în statul în care doriţi să beneficiaţi de îngrijiri medicale (statul care asigură îngrijirile medicale) şi să solicitaţi rambursarea la întoarcere. Cheltuielile ocazionate de asistenţa medicală acordată vor fi acoperite în această situaţie în temeiul condiţiilor în vigoare în statul în care îşi are sediul instituţia de asigurări de sănătate de care aparţineţi. Vă rugăm să reţineţi că această posibilitate nu este recunoscută în cazul Elveţiei.

Dacă îndepliniți aceste condiții și doriți să obțineți un formular S2 sau dacă aveți nevoie de mai multe informații, accesați pagina privind îngrijirile medicale planificate pe site-ul „Europa ta” sau contactați casa dumneavoastră de asigurări de sănătate.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina