Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη

Προγραμματισμένη περίθαλψη

Επιθυμείτε να λάβετε περίθαλψη σε άλλο ευρωπαϊκό κράτος και θέλετε να μάθετε αν θα καλυφθεί το κόστος. Για να μάθετε αν πληροίτε τους όρους, εξετάστε προσεκτικά τα ακόλουθα: 

Σε ποια χώρα έχετε ασφάλιση υγείας;

Οι κανόνες που αναλύονται εδώ ισχύουν αν έχετε ασφαλιστική κάλυψη που παρέχει κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η Ελβετία (με εξαίρεση, στην περίπτωση της Ελβετίας, την περίθαλψη χωρίς προέγκριση) ή το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πού σκοπεύετε να πάτε για περίθαλψη;

Οι κανόνες που αναλύονται εδώ ισχύουν για περίθαλψη που θα λάβετε σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), στην Ελβετία (με εξαίρεση, στην περίπτωση της Ελβετίας, την περίθαλψη χωρίς προέγκριση) ή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για έκτακτη περίθαλψη;

Εάν ναι, καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Εάν χρειαστείτε περίθαλψη κατά το ταξίδι σας σε χώρα του ΕΟΧ, στην Ελβετία ή στο Ηνωμένο Βασίλειο (δηλαδή, αν σκοπός του ταξιδιού σας δεν ήταν η περίθαλψη), η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας εξασφαλίζει την κάλυψη των εξόδων περίθαλψής σας. Στις καλυπτόμενες παροχές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι παροχές που σχετίζονται με χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες καθώς και με εγκυμοσύνη και τοκετό. 

Η περίθαλψη αυτή καλύπτεται από τη νομοθεσία του κράτους στο οποίο έχετε ασφάλιση υγείας;

Κατά κανόνα, τα έξοδα περίθαλψης καλύπτονται μόνον εφόσον η νομοθεσία του κράτους ασφάλισής σας αναγνωρίζει αυτή την περίθαλψη. Για παράδειγμα, τα έξοδα θεραπείας με ιαματικά λουτρά καλύπτονται σε ορισμένες χώρες, αλλά όχι σε άλλες. Προτού αναχωρήσετε, ενημερωθείτε από τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Πρόκειται για νοσοκομειακή περίθαλψη;

Προς το παρόν δεν υπάρχει ευρωπαϊκός ορισμός της «νοσοκομειακής» ή της «εξωνοσοκομειακής» περίθαλψης. Εάν έχετε αμφιβολία, ρωτήστε τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Εάν δεν πρόκειται για έκτακτη περίθαλψη, δηλαδή, αν η περίθαλψη είναι προγραμματισμένη και αποτελεί τον σκοπό του ταξιδιού σας, ισχύουν δύο πιθανά σενάρια: πρόκειται είτε για νοσοκομειακή, είτε για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.

Σε περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης, ο ασφαλιστικός σας φορέας, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, θα απαιτήσει προέγκριση.  Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα καλύπτονται σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν στη χώρα στην οποία θα λάβετε την περίθαλψη (χώρα περίθαλψης). Εάν οι όροι αυτοί είναι λιγότερο ευνοϊκοί από τους όρους που σας παρέχει η δική σας ασφάλιση, θα σας επιστραφεί η διαφορά.  Εάν δεν έχετε λάβει προέγκριση, τα έξοδα περίθαλψης δεν καλύπτονται αυτόματα. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων σας όταν γυρίσετε στη χώρα σας, χωρίς όμως να υπάρχει εγγύηση ότι η αίτησή σας θα γίνει δεκτή.

Σε περίπτωση εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, μπορείτε επίσης να ζητήσετε έγκριση πριν αναχωρήσετε, οπότε θα έχετε τις ίδιες εγγυήσεις.  Έχετε επίσης τη δυνατότητα να μη ζητήσετε προέγκριση πριν αναχωρήσετε για τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να πάτε για περίθαλψη (χώρα περίθαλψης) και να ζητήσετε επιστροφή των εξόδων όταν γυρίσετε στη χώρα σας. Το κόστος της περίθαλψής σας θα καλυφθεί, στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με τους όρους του κράτους όπου έχει την έδρα του ο ασφαλιστικός σας φορέας. Έχετε υπόψη σας ότι αυτή η δυνατότητα δεν αναγνωρίζεται από την Ελβετία.

Αν πληροίτε αυτούς τους όρους και επιθυμείτε να λάβετε το έντυπο S2, ή αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα για την προγραμματισμένη ιατρική περίθαλψη στον ιστότοπο «Η Ευρώπη σου» ή επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας φορέα.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;

Δεν βρήκατε τις πληροφορίες που ζητάτε; 

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση και την περίθαλψή σας σε άλλη χώρα της ΕΕ (Η Ευρώπη σου)
Επικοινωνία με τον Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Επίλυση προβλημάτων με εθνική δημόσια υπηρεσία (SOLVIT)
Νομικές συμβουλές από την υπηρεσία «Η Ευρώπη σου - Συμβουλές»

Δεν υπάρχουν σχετικές ειδήσεις τους τελευταίους έξι μήνες.

Διαδώστε αυτή τη σελίδα