Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Planlagt behandling

Hvis du ønsker at blive behandlet et andet EU-land, vil du sikkert gerne vide, om du kan få udgifterne dækket.  For at finde ud af, om du opfylder betingelserne, skal du se på følgende spørgsmål: 

I hvilket land har du din sygesikring?

De regler, der forklares her, gælder, hvis du er dækket af en lovbestemt socialsikringsordning i et medlemsland i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i Schweiz (i Schweiz gælder dette dog ikke for behandling uden forhåndstilladelse) eller i UK.

Hvor har du planlagt at få behandling?

De regler, der forklares her, gælder for behandling, der modtages i et medlemsland i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), i Schweiz (i Schweiz gælder dette dog ikke for behandling uden forudgående tilladelse) eller i UK.

Er denne behandling uforudset?

Hvis svaret er ja, dækkes behandlingen via det europæiske sygesikringskort. Hvis du får behov for behandling under en rejse i et EØS-land, i Schweiz eller i UK (dvs., at formålet med din rejse ikke var at få behandling), sikrer dit europæiske sygesikringskort, at udgifterne til din behandling dækkes. De ydelser, som er dækket, er bl.a. ydelser i forbindelse med kroniske eller allerede konstaterede sygdomme samt i forbindelse med graviditet og fødsel. 

Anerkendes behandlingen af lovgivningen i det land, hvor du har din sygesikring?

I princippet dækkes dine omkostninger til behandling kun, hvis behandlingen anerkendes af lovgivningen i det land, hvor du er forsikret. F.eks. er udgifter til kurophold dækket i nogle lande, men ikke i andre. Spørg din sygesikring, inden du rejser.

Er der tale om hospitalsbehandling?

Der findes i øjeblikket ingen EU-definition af "hospitalsbehandling" eller "ikke-hospitalsbehandling". Hvis du er i tvivl, skal du spørge sygesikringen.

Hvis der ikke er tale om uforudset behandling, dvs. hvis den pågældende behandling er planlagt og er formålet med din rejse, er der to mulige scenarier: Behandling på eller uden for hospitalet.

Hvis der er tale om hospitalsbehandling, vil din sygesikring næsten altid kræve, at du skal have en forhåndstilladelse.  Omkostningerne vil så blive dækket i henhold til betingelserne i det land, hvor du modtager behandlingen (behandlingslandet). Hvis disse betingelser er mindre gunstige end de betingelser, din egen sygesikring tilbyder, vil du få refunderet forskellen.  Hvis du ikke har fået tilladelse, bliver dine behandlingsomkostninger ikke automatisk dækket. Du kan stadig søge om godtgørelse, når du vender hjem, men der er ingen garanti for, at din anmodning accepteres.

Hvis der ikke er tale om hospitalsbehandling, kan du også søge om forhåndstilladelse, inden du rejser, og du vil så blive omfattet af samme garantier.  Du kan også vente med at få tilladelse og rejse direkte til det land, hvor du ønsker at modtage behandling (behandlingslandet), og ansøge om godtgørelse af omkostningerne, når du vender hjem. Omkostningerne til din behandling dækkes så i henhold til betingelserne i det land, hvor din sygesikringsinstitution hører hjemme. Bemærk, at denne mulighed ikke anerkendes i Schweiz.

Hvis du opfylder disse betingelser og gerne vil have en S2-blanket, eller hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse mere om planlagt lægebehandling på Your Europe eller kontakte din sygesikring.

Har du stadig brug for hjælp?

Har du ikke fundet de informationer, du har brug for? 

Find ud af mere om din ret til sygesikring og sundhedspleje i et andet EU-land (på Your Europe)
Send en forespørgsel via Europe Direct 00800 6 7 8 9 10 11
Få løst dine problemer med en national forvaltning (SOLVIT)
Få juridisk rådgivning på Your Europe – Råd & Vink

Relaterede nyheder

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side