Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion

Planlagt behandling

Du ønsker at modtage behandling i et andet europæisk land og få dette betalt af din sygesikring. Dine svar på følgende 5 spørgsmål kan fortælle dig, om du har ret til dette eller ej:

I hvilket land har du sygesikring?

Reglerne, der er forklaret her, gælder, hvis du er dækket af en lovbestemt socialsikringsordning i en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz (i Schweiz gælder dette dog ikke for behandling uden forudgående tilladelse).

Hvor har du planlagt at få behandling?

Reglerne, der er forklaret her, gælder for behandling modtaget i en medlemsstat i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) eller Schweiz (i Schweiz gælder dette dog ikke for behandling uden forudgående tilladelse).

Er denne behandling uforudset? Hvis det er tilfældet, dækkes behandlingen af det europæiske sygesikringskort.

Hvis du uventet får behov for behandling under en rejse i en EØS-medlemsstat eller i Schweiz (dvs., at formålet med din rejse ikke var at få behandling), sikrer dit europæiske sygesikringskort, at omkostningerne til din behandling dækkes. Her kan du læse mere om det europæiske sygesikringskort. De ydelser, som er dækket, omfatter bl.a. ydelser i forbindelse med kroniske eller allerede konstaterede sygdomme samt i forbindelse med graviditet og fødsel.

Ville denne behandling være dækket af din sygesikring, hvis du havde modtaget den i dit hjemland?

I princippet dækkes dine omkostninger til behandling kun, hvis behandlingen anerkendes af lovgivningen i det land, hvor du er forsikret. Eksempelvis dækkes omkostningerne til kurophold i nogle lande, men ikke i andre. Undersøg dette hos din forsikringsinstitution, før du rejser.

Er der tale om sygehusbehandling?

Der findes i øjeblikket ingen europæisk definition af  sygehusbehandling og  ikke-sygehusbehandling . Hvis du er i tvivl, bør du undersøge dette nærmere hos din sygesikringsinstitution.

Hvis der ikke er tale om uforudset behandling, dvs. hvis den pågældende behandling er planlagt og er formålet med din rejse, er der to mulige scenarier: Behandling på eller uden for sygehus.

Hvis der er tale om sygehusbehandling, vil din sygesikringsinstitution næsten altid kræve, at du skal ansøge om forudgående tilladelse. Omkostningerne vil så blive dækket i henhold til betingelserne i det land, hvor du modtager behandlingen (behandlingslandet). Hvis disse betingelser er mindre gunstige end de betingelser, din egen sygesikring tilbyder, vil du få refunderet forskellen. Hvis du ikke har fået tilladelse, bliver dine behandlingsomkostninger ikke automatisk dækket. Du kan stadig søge om godtgørelse, når du vender hjem, men der er ingen garanti for, at dit krav accepteres.

Hvis der ikke er tale om sygehusbehandling, , kan du også søge om forudgående tilladelse, inden du rejser, og du vil således blive omfattet af samme garantier. Du kan også vente med at få tilladelse og rejse direkte til det land, hvor du ønsker at modtage behandling (behandlingslandet), og ansøge om godtgørelse af omkostninger, når du vender hjem. Omkostningerne til din behandling dækkes så i henhold til betingelserne i det land, hvor din sygesikringsinstitution hører hjemme. Bemærk, at denne mulighed ikke anerkendes i Schweiz.

Hvis du opfylder disse betingelser og gerne vil have en S2-blanket, eller hvis du ønsker flere oplysninger, kan du læse mere om planlagt lægebehandling på Dit Europa eller kontakte din sygeforsikringsinstitution.

Der er ingen relaterede nyheder fra de seneste 6 måneder.

Del denne side