Sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Planerad vård

Du vill få vård i ett annat europeiskt land och undrar om din sjukförsäkring ersätter vårdkostnaderna. Besvara följande fem frågor och få svaret:

I vilket land är du försäkrad?

De regler som beskrivs här gäller om du omfattas av ett lagstadgat socialförsäkringssystem i ett land som är medlem i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller i Schweiz (förutom vård utan förhandstillstånd när det gäller Schweiz).

Var vill du få vård?

De regler som beskrivs här gäller vård som ges i ett land som är medlem i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) eller i Schweiz (förutom vård utan förhandstillstånd när det gäller Schweiz).

Gäller det oförutsedd vård? Den täcks i så fall av europeiska sjukförsäkringskortet.

Om du oväntat behöver vård när du besöker ett EES-land eller Schweiz (dvs. syftet med din resa var inte att få vård), är ditt europeiska sjukförsäkringskort garantin för att dina vårdkostnader ersätts. Här kan du läsa mer om det europeiska sjukförsäkringskortet. Det gäller även vård när du har en kronisk eller långvarig sjukdom eller om du är gravid och ska föda barn.

Om du skulle få samma vård i ditt hemland, omfattas den då av din sjukförsäkring?

I princip täcks vårdkostnaderna endast om lagen i det land där du är försäkrad godkänner behandlingen. Till exempel ersätts kostnader för kurbehandlingar i vissa länder men inte i andra. Kontakta din försäkringskassa för mer information innan du reser.

Rör det sig om sjukhusvård?

Det finns ingen europeisk definition av ”sjukhusvård” eller ”annan vård än sjukhusvård”. Om du vill veta mer, fråga din försäkringskassa.

Om det inte gäller oförutsedd vård, dvs. behandlingen är planerad och skälet till din utlandsresa, finns det två tänkbara scenarier: sjukhusvård och vård som inte ges på sjukhus.

Om det gäller sjukhusvård, kommer din försäkringskassa nästan alltid att kräva att du ska ansöka om förhandstillstånd. Kostnaderna kommer då att täckas på de villkor som gäller i det land där du genomgår behandlingen (vårdgivarlandet). Om de villkoren är mindre gynnsamma än de villkor som gäller för din egen sjukförsäkring, kommer skillnaden att återbetalas till dig. Om du inte har fått förhandstillstånd, kommer kostnaderna för din behandling inte automatiskt att ersättas. Du kan ansöka om ersättning när du kommer hem, men det finns inga garantier för att din ansökan kommer att beviljas.

Om det gäller annan vård än sjukhusvård, kan du också ansöka om tillstånd innan du reser, och du omfattas därefter av samma garantier. Du kan också avstå från att ansöka om tillstånd och resa direkt till det land där du vill få vård (vårdgivarlandet) och ansöka om ersättning efter hemkomsten. Dina vårdkostnader kommer då att ersättas enligt reglerna i det land där din försäkringskassa finns. Denna möjlighet gäller inte för Schweiz.

Om du uppfyller villkoren och vill ha en S2-blankett, eller behöver mer information, kan du läsa mer om planerad vård utomlands på webbplatsen Ditt Europa eller kontakta din försäkringskassa.

Inga nyheter i ämnet de senaste sex månaderna.

Dela den här sidan